Phoenix

Cilj međunarodnog obrazovnog Instituta Phoenix osnovanog 1987. je promicanje dubljeg razumijevanja zapadne intelektualne tradicije utemeljene u klasičnoj i judeo-kršćanskoj misli kroz humanističke discipline etike, filozofske antropologije, političke filozofije, književnosti i prava. Svoju misiju Institut vidi u zajedničkoj potrazi za istinitim, dobrim i lijepim, te iskrenim proučavanjem čovjeka i njegova poslanja izgrađivati reafirmiraciju autoriteta onih filozofskih i moralnih koordinata koje društvu pružaju red, a pojedincima nadu.

Prestižni ljetni seminari Instituta održavaju se na Sveučilištu Notre Dame u Sjedinjenim Američkim Državama i u ITI-Trumau kraj Beča u Austriji. Seminari traju tri tjedna i počinju sredinom srpnja, okupljajući sedamdesetak mladih ljudi iz brojnih zemalja svijeta. Karakteriziraju ih visoka akademska kvaliteta, interdisciplinarnost, aktivno sudjelovanje studenata, bogate popratne društvene aktivnosti i dio su sustava ECTS bodovanja. Programi su otvoreni za sve studente dodiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija, te mlade radnike. Više informacija o ovogodišnjim programima Instituta možete pogledati na službenim stranicama www.thephoenixinstitute.org.