Papina misao upućuje na svetkovinu Tijelova, koju je Sveti Otac proslavio sinoć, 7. lipnja, u 19 sati, predvodeći Svetu Misu ispred Bazilike Svetoga Ivana Lateranskoga. Biti slobodni kleknuti pred Bogom koji je postao kruh znači ne trebati kleknuti ni pred kakvom zemaljskom moći – istaknuo je jednom Sveti Otac. To je put Crkve još od prvoga kruha prelomljenoga u Dvorani posljednje večere.

Za svaki je kršćanski naraštaj Euharistija prijeko potrebna hrana koja ga podupire dok prolazi pustinjom ovoga svijeta, osušenom ideološkim i gospodarskim sustavima koji ne promiču život, nego ga umrtvljuju; svijet u kojemu vlada logika moći i posjedovanja, umjesto logike služenja i ljubavi; svijet u kojemu nerijetko pobjeđuje kultura nasilja i smrti – rekao je Sveti Otac u propovijedi na Tijelovo 2008. godine.

Kao priprava za 50. međunarodni euharistijski kongres, koji će se od 10. do 17. lipnja održati u Dublinu, u Irskoj, o temi „Euharistija: Zajedništvo s Kristom, i među nama“, u Maynoothu je 6. lipnja započeo Međunarodni teološki simpozij posvećen ponajviše 50. obljetnici Drugoga vatikanskog sabora.

Među sudionicima je simpozija i honduraški kardinal Oscar Rodriguez Maradiaga, predsjednik Međunarodnoga Caritasa, koji je u razgovoru s novinarima, temu simpozija, pa i samoga euharistijskog kongresa, objasnio kazavši da su Euharistija i poslanje dva glavna čimbenika naših susreta. ‘Činite ovo meni u spomen’, odnosno ustanovljenje Euharistije, te ‘Idite po čitavom svijetu i svakom stvorenju naviještajte Radosnu vijest’, odnosno poslanje koje će svako ljudsko biće imati izvršiti tijekom svojega zemaljskog hodočašća, stožeri su na kojima se oslanja život kršćana od jučer, danas i sutra – istaknuo je kardinal Rodriguez Maradiaga. (rv/bitno.net)