Molitvena nakana pape Franje za studeni je: “Da svećenici koji prolaze kroz teškoće nađu utjehu u svojim trpljenjima, potporu u svojim dvojbama i jakost u svojoj vjernosti.”

Njegova je misijska nakana: “Da latinoameričke Crkve, kao plod kontinentalne misije, pošalju misionare drugim Crkvama.”

IKA