Tradicija daje da Crkva raste odozdo prema gore, kao korijenje u odnosu na stablo. Ali, danas postoji velika opasnost povratka unatrag, „nazadnosti“, koja dovodi do razmišljanja po logici: ‘uvijek se tako radilo’ – upozorio je papa Franjo primivši u Vatikanu članove Međunarodnoga teološkog povjerenstva koje – kako je rekao – obnovljenom predanošću nastavlja obavljati svoju službu na tragu Drugoga vatikanskog sabora.

Govoreći bez unaprijed pripremljenoga teksta, Papa je potaknuo teologe da „idu dalje“. Dok kateheta treba djeci prenijeti čvrstu doktrinu, a ne eventualne novosti, teolog treba ići dalje, a učiteljstvo će ga zaustaviti – istaknuo je te dodao da je za profesore teologije dobro mjerilo upitati se izazivaju li predavanja iz teologije čuđenje kod onih koji ih prate. Papa je, osim toga, potaknuo članove Međunarodnoga teološkog povjerenstva da povećaju broj žena, ne zato što su one u modi, nego zato što misle drugačije od muškaraca te tako teologiju pretvaraju u nešto dublje i ukusnije.

Kreativna vjernost tradiciji

Kreativna vjernost tradiciji, mogućnost razboritoga otvaranja prinosu različitih disciplina i kolegijalnost – tri su „smjera“ koja je papa Franjo naznačio Međunarodnom teološkom povjerenstvu. Govoreći o kreativnoj vjernosti tradiciji, istaknuo je da je riječ o preuzimanju s vjerom i ljubavlju, primjenjujući strogo i otvoreno, obvezu obavljanja službe teologa, i to slušajući Riječ Božju, ‘sensus fidei’ (osjećaj vjernika) Božjega naroda, učiteljstvo i karizme, te u razlučivanju znakova vremena; i sve to u svrhu napretka apostolske tradicije, uz pomoć Duha Svetoga, kako poučava dogmatska konstitucija o božanskoj objavi ”Dei verbum”.

Doista, Benedikt XVI. opisuje tradiciju kao živu rijeku u kojoj su izvori uvijek prisutni (Kateheza, 26. travnja 2006.); tako da navodnjava različite zemlje, hrani različita zemljopisna područja, čineći da klija najbolje od te zemlje i najbolje od te kulture. Na taj se način evanđelje nastavlja utjelovljivati u svim krajevima svijeta, uvijek na nov način – istaknuo je Papa.

Otvoriti se različitim disciplinama

Druga se smjernica odnosi na priliku, kako bi se mjerodavno i učinkovito ostvarivalo djelo produbljivanja i inkulturacije evanđelja, za razborito otvaranje prinosu različitih disciplina, zahvaljujući savjetovanju stručnjaka, uključujući i nekatolike.

Riječ je – kao što sam poželio u apostolskoj konstituciji Veritatis gaudium – o njegovanju načela interdisciplinarnosti: ne toliko u njegovom „slabom“ obliku jednostavne interdisciplinarnosti, kao pristupu koji podupire bolje razumijevanje svakog predmeta proučavanja s više stajališta; koliko u svom „snažnom“ obliku transdisciplinarnosti, kao postavljanja sveg znanja unutar prostora Svjetla i Života koje nudi Mudrost koja proizlazi iz Božje objave – napomenuo je Papa.

Kolegijalnost

Treća smjernica koju je dao Sveti Otac jest kolegijalnost.

Ona dobiva posebnu važnost i može pružiti poseban prinos u kontekstu sinodskoga puta od 2021. do 2024. godine, na koji je pozvan čitavi Božji narod. To je istaknuto u dokumentu, koji je u tom smislu sastavljen, o Sinodalnosti u životu i poslanju Crkve. Kao u svakom drugom kršćanskom pozivu, i služba teologa, osim što je osobna, ona je zajednička i kolegijalna. Crkvena sinodalnost stoga obvezuje teologe na teologiju u sinodskom obliku, promičući među sobom sposobnost slušanja, dijaloga, razlučivanja te integriranja mnoštva, i raznolikosti, zahtjeva i prinosa – rekao je papa Franjo.

Članovi Međunarodnoga teološkog povjerenstva okupili su se na općoj skupštini kako bi razgovarali o kršćanskoj antropologiji pred suvremenim kulturnim izazovima, Prvom nicejskom ekumenskom saboru i njegovoj aktualnosti, te o očuvanju svega stvorenoga.