Licemjeri koji Božji narod vode na put bez izlaza, protagonisti su današnjega Evanđelja i Papine propovijedi. Sveti je Otac razmišljao o poznatom odlomku iz Matejeva Evanđelja koji govori o oprečnosti u ponašanju pismoznanaca i farizeja – koji se javno pokazuju kada daju milostinju, te kada mole i poste, i ponašanja na koje Isus upućuje učenike, a koje je ispravno u tim situacijama, a to je „tajnovitost“, nenametljivost koja je Bogu draga i koju nagrađuje.

Osim taštine pismoznanaca i farizeja, papa je Franjo istaknuo njihovo nametanje vjernicima brojnih propisa. Naziva ih „licemjerima kazuistike“, „nenadarenim intelektualcima“ koji nemaju pronicavosti za pronalaženje Boga, za pametno tumačenje Boga“, a tako sebi i drugima priječe ulaz u Božje Kraljevstvo.
Isus to kaže: ‘Ne ulazite vi, i ne puštate ni druge da uđu’ – napomenuo je Papa te dodao – Oni su etičari bez dobrote; ne znaju što je dobrota. A etičari su! (…) Napune te propisima, ali bez dobrote – primijetio je Papa te dodao da ima onih koji na sebe stavljaju skupe tkanine, i mnogo drugih stvari kako bi izgledali uzvišeno, savršeno, ali nemaju osjećaj za ljepotu. Dolaze samo do muzejske ljepote. To su intelektualci bez dara, etičari bez dobrote, nositelji muzejske ljepote. To su licemjeri koje Isus snažno prekorava – istaknuo je papa Franjo.

[facebook]Ako želiš biti na izvoru bitnih informacija, klikni Like![/facebook]

Ali, nije to sve – rekao je potom Sveti Otac – U današnjem Evanđelju Gospodin govori i o drugoj vrsti licemjera, o onima koji idu na sveto. Gospodin govori o postu, molitvi, i milostinji – o tri stožera kršćanske ljubavi, unutarnjega obraćenja, koje nam Crkva predlaže u korizmi. I na tom putu ima licemjera koji se pokazuju kada poste, kada daju milostinju, kada mole. Mislim da smo, kada licemjerstvo dođe do te točke u odnosu s Bogom, vrlo blizu grijehu protiv Duha Svetoga. Takvi ne znaju za ljepotu, za ljubav, za istinu: oni su maleni, beznačajni – istaknuo je Papa.

Pomislimo na licemjerstvo Crkve; koliko nam svima šteti – napomenuo je papa Franjo, te kao uzor koji valja nasljedovati predložio carinika koji poniznom jednostavnošću moli: „Gospodine, smiluj se meni grješniku“. To je molitva koju imamo moliti svakoga dana, svjesni da smo grješnici, ali s konkretnim, a ne teoretskim grijesima – istaknuo je Sveti Otac te dodao da će nam ta molitva pomoći prijeći put oprečan licemjerstvu i iskušenju koje, – kako je rekao – svi imamo. Ali, svi imamo i milost koja dolazi od Isusa Krista: milost radosti; milost velikodušnosti, širine. Licemjer, naprotiv, ne zna što su radost, širina i velikodušnost – istaknuo je na kraju papa Franjo.

(rv/bitno.net)