Sveti Otac primio je u audijenciju kardinala Marcella Semerara, prefekta Kongregacije za kauzu svetih te odobrio za promicanje pet dekreta. Jedan od dekreta odnosi se na priznavanje čuda po zagovoru Službenice Božje Marije Costanze Panas (1896. – 1963.). Sestra Panas bila je kapucinska klarisa u samostanu u Fabrianu u središnjoj Italiji. Njena proces za beatifikaciju pokrenut je 1983. godine.

Nadalje, četiri su dekreta koji se odnose na priznavanje herojskih vrlina. Među njima je kardinal Edoardo Francesco Pironio (1920. – 1998.), koji se smatra jednim od utemeljitelja Svjetskog dana mladih. Papa Ivan Pavao II. imenovao ga je predsjednikom Papinskog vijeća za laike 1984. godine. U toj je službi, uz Svetoga Oca, bio jedan od promicatelja prvog Svjetskog dana mladih. Sudjelovao je u sedam sinoda u tom desetljeću. Umirovio se 1996., kao predsjednik Papinskog vijeća za laike u miru. Tijekom službe kardinal Pironio sudjelovao je i na Četvrtoj generalnoj konferenciji Latinoameričke biskupske konferencije 1992. u Dominikanskoj Republici te je bio imenovan papinskim izaslanikom na 5. nacionalnom marijanskom kongresu u Ekvadoru te iste godine.

Priznate su još i herojske vrline Immacolata Giuseppeu di Gesù, članu Reda bosonogih karmelićana (1922. – 1989.), Benigni Vítima de Jesus, pripadnici Kongregacije sestara pomoćnica Gospe od Milosrđa (1907. – 1981.) te Juani Méndez Romero, poznatoj kao Juanita, pripadnici Kongregacije malenih radnica Presvetog Srca Isusova (1937. – 1990.).