Uoči Svjetskog dana svjesnosti o autizmu, koji se obilježava 2. travnja, Sveti je Otac primio u audijenciju Talijansku zakladu za autizam. Osobe s invaliditetom pozvane su isto tako biti subjekti skrbi i brige, milosrdni Samarijanci, bliski drugima, stavljajući svoje talente u službu zajednice, kazao je papa Franjo.

Danas više nego ikada, teme i problemi kojima se bavi Zaklada – koja uz brojne stručnjake i obiteljske udruge promiče kulturu u korist osoba iz spektra autizma te s intelektualnim teškoćama – od ključne su važnosti, naglasio je Papa. Provođenjem projekata i inicijativa u korist najslabijih i najugroženijih daju vrijedan doprinos u borbi protiv kulture odbacivanja.

Invaliditet u svakome obliku predstavlja izazov i priliku za zajedničko izgrađivanje inkluzivnijeg i građanskog društva u kojem obitelji, učitelji i zaklade nisu prepušteni sami sebi, već podržani. Kako bi se to ostvarilo, kazao je Papa, potrebno je nastaviti podizati svijest o različitim vidovima invaliditeta, razbiti predrasude i promicati kulturu uključivanja i pripadanja, utemeljeno na dostojanstvu osobe. Dostojanstvo je to, naglasio je papa Franjo, svih najkrhkijih i najranjivijih muškaraca i žena, prečesto marginaliziranih zbog toga što su etiketirani kao drugačiji ili pak beskorisni, ali koji su u stvarnosti veliko bogatstvo za društvo. Sveti Otac se dotaknuo i pozitivnih radnih iskustava o kojima svjedoče osobe s invaliditetom, dodajući kako je bitna ne samo radna sfera, već čovjekov cjelokupni poziv. Kao primjer istaknuo je život svete Margarete iz Città di Castello, mlade žene s invaliditetom koja je svoj život predala u Gospodinove ruke kako bi se potpuno posvetila molitvi i pomoći siromašnima.

Evanđeoska prispodoba o milosrdnome Samarijancu, dodao je Papa, pokazuje put prema bratskom društvu. Na tome putu, osobe s invaliditetom nisu samo „objekt“ skrbi, već i „subjekt“. „Samarijanac“ može biti osoba s invaliditetom, osoba u spektra autizma, koja se približava drugome, stavljajući svoje talente u službu zajednice.

Nadalje, bitan vidik kulture uključivanja jest mogućnost aktivnog sudjelovanja. Treba osigurati da osobe s invaliditetom svojim doprinosom mogu sudjelovati u građanskim i crkvenim inicijativama. Riječ je o potpori njihovog životnog projekta kroz pristup obrazovanju, zapošljavanju i slobodnom vremenu, gdje će se družiti i izražavati svoju kreativnost. To zahtijeva promjenu načina razmišljanja, rekao je Papa. U tom su pogledu napravljeni veliki pomaci, ali i dalje ostaju predrasude, nejednakosti i diskriminacija. Nadam se – kazao je – da će same osobe s invaliditetom sve više postati protagonisti te promjene.

Sveti Otac se dotaknuo i kriza kojima smo svjedočili i svjedočimo – napose pandemijiu te ratu u Ukrajini. Draga braćo i sestre, u ovoj situaciji, naš odgovor mora biti solidarnost, „umrežavanje“, naglasio je. Suočeni s tolikim ranama, nemojmo izgubiti priliku da se međusobno podupiremo (usp. Apostolska pobudnica Evangelii gaudium).

Kada je riječ o invaliditetu, Crkva i građanske zajednice pozvane su isto tako na umrežavanje, na skladnu suradnju kako bi pomogli najslabijima i najugroženijima kako bi se čuo njihov glas. Tako se ostvaruje supsidijarnost i pojačava doprinos svih onih koji rade s osobama s invaliditetom, stvarajući širok i raznolik raspon podrške.

Kao što postoji kultura odbacivanja i ona uključivanja, tako postoji i ekonomija koja odbacuje i ekonomija koja prihvaća, primijetio je papa Franjo. Evanđelje nas nadahnjuje kroz raznolike primjere da stavimo bratstvo u središte gospodarstva kako siromašni, marginalizirani i osobe s invaliditetom ne bi bili isključeni. Solidarna ekonomija se provodi isto tako podržavanjem zaklada poput Talijanske zaklade za autizam, te je Sveti Otac iskoristio priliku kako bi zahvalio njihovim dobročiniteljima.

Papa Franjo je na kraju obraćanja potaknuo prisutne neka nastave hodati uz, ali napose s osobama s autizmom – ne samo za njih, već prije svega s njima.

Svjedočeći upravo Papine riječi, na Trgu svetoga Petra pripremljena je akcija u kojoj će osobe s autizmom pripremati ručak te ga ponudili siromašnoj braći i sestrama.