Papa Franjo u petak je rekao kako je degradacija okoliša “jasna posljedica ekonomske disfunkcije”, piše CNA.

U poruci objavljenoj u povodu pokretanja UN-ova Desetljeća obnove ekosustava, Papa je naglasio važnost zaštite okoliša i reformiranja globalne ekonomije.

“Trenutačna ekološka situacija zove nas na hitno djelovanje, kako bismo postali još odgovorniji upravitelji stvorenog i kako bismo obnovili prirodu koju smo oštećivali i eksploatirali tako dugo vremena”, rekao je Franjo.

“U suprotnom, riskiramo uništenje samog temelja o kojemu ovisimo. Riskiramo poplave i glad i ozbiljne posljedice za nas same i za buduće naraštaje”, dodao je.

Papina poruka bila je upućena Inger Andersen, izvršnoj direktorici Programa za zaštitu okoliša Ujedinjenih naroda, i Quu Dongyuu, generalnom direktoru UN-ove organizacije za hranu i agrikulturu.

Papa je pozdravio Svjetski dan okoliša koji se održava 5. lipnja, dodajući kako ta proslava ima “poseban značaj” u svjetlu UN-ova Desetljeća obnove ekosustava, koju je odobrila Opća skupština UN-a i traje od 2021. do 2030. godine, što je i rok UN-ovih Ciljeva održivog razvoja.

Pozdravivši inicijative za zaštitu okoliša diljem svijeta, Papa je rekao: “Upozoreni smo kako nam je ostalo malo vremena – znanstvenici kažu, sljedećih deset godina, koliko pokriva UN-ovo desetljeće – za obnovu ekosustava, koja podrazumijeva integralnu restauraciju našeg odnosa prema prirodi”.

“Mnoga ‘upozorenja’ koja doživljavamo, među kojima se ističu COVID-19 i globalno zatopljenje, potiču nas na hitno djelovanje”, dodao je.

Papa je izrazio nadu da će Konferencija Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama koja se u studenome 2021. održava u Glasgowu, “pomoći u davanju pravih odgovora za obnovu ekosustava, kako kroz ojačanu klimatsku akciju, tako i kroz širenje svijesti”.

Citirajući encikliku Caritas in veritate Benedikta XVI. iz 2009. godine, Franjo je rekao: “Postoji potreba za preosmišljavanjem naših ekonomija. Tražimo ‘daljnje i dublje promišljanje smisla ekonomije i njezinih ciljeva, kao i duboku i dalekosežnu reviziju trenutačnog modela razvoja, kako bi se ispravile njihove disfunkcije i devijacije’. Degradacija ekosustava jasna je posljedica ekonomske disfunkcije”.

Papa je zaključio: “Obnoviti prirodu koju smo oštetili znači, u prvom redu, obnoviti sebe same. Dočekujući UN-ovo Desetljeće obnove ekosustava, budimo suosjećajni, kreativni i hrabri. Zauzmimo svoje mjesto kao ‘generacija obnove'”.