Jedan od nas

Europska komisija odredila je datum javne rasprave o akciji građanske inicijative “Jedan od nas”, čiju je peticiju za zaštitu života od začeća potpisalo 1,9 milijun ljudi u zemljama članicama EU-a.

Datum je 10. travnja i tada će u Bruxelles doći predstavnici inicijative, te na javnoj raspravi dublje obrazložiti svoje zahtjeve izložene u peticiji. Od Europske unije traži se da prestane finacirati iz fondova Unije pobačaj i sva medicinska istraživanja koja podrazumijevaju uništenje ljudskog života koji je u fazi začetog embrija. Pri tome se inicijativa poziva na presudu Europskog suda pravde (ECJ) od 18. listopada 2011. da ljudski život počinje spajanjem jajne stanice i spermija.

Nakon javne rasprave u Bruxellesu Europski parlament u Strasbourgu treba odlučiti hoće li zahtjev potpisnika peticije biti pretvoren u zakon o kojem će se raspravljati. Udruge iz više država Europe koje su pokrenule peticiju trenutačno rade na pripremi svoga izlaganja pred Komisijom i sigurno im je potrebna i naša molitva. Podsjetimo, i Hrvatska je jedna od 20 država Unije u kojoj je prikupljen potreban broj potpisa za razmatranje ove incijative. Od prikupljenih 1,9 milijuna potpisa priznato je 1,75 milijun čime je “Jedan on nas” postala jedna od najuspješnijih peticija u Europskoj uniji.

G. An. | Bitno.net