Irska

Sveta je Stolica ponovno istaknula „osjećaj zgražanja“, izražen u Papinu pismu irskim katolicima, kao i svoju blizinu žrtvama tih „grješnih i zločinačkih čina“.

Apostolska je vizitacija utvrdila „težinu propusta“ koji su u prošlosti bili uzrokom nedovoljnog razumijevanja i reakcija od strane biskupa i redovničkih poglavara na „užasnu pojavu zlostavljanja nad maloljetnicima“, premda su od devedesetih godina – stoji u dokumentu – poduzeti odlučni koraci za bolje shvaćanje problema i odlučnije sučeljavanje s njim. Biskupima i redovničkim poglavarima preporučuje se da nastave napore u „prihvatu i potpori žrtvama zlostavljanja.“ Osim toga, istaknuto je da Sveta Stolica i irski biskupi preispituju sadašnji ustroj biskupija kako bi mogli bolje odgovoriti sadašnjem poslanju Crkve u Irskoj.

Odrednice za zaštitu maloljetnika, objavljene 2008. godine, pokazale su se učinkovitima u slučaju prijava zlostavljanja i prikladnima za rast osjetljivosti cijele zajednice za zaštitu maloljetnika. Podsjeća se da one predviđaju suradnju s civilnim vlastima također i na nadležnost Zbora za nauk vjere. U dokumentu se potiču biskupi da usvoje mjere za istraživanje slučajeva optuženih svećenika i redovnika, čak i onda ako državni odvjetnik odluči da se protiv njih ne treba voditi istragu, istovremeno se imaju usvojiti propisi za vraćanje u svećeničku službu lažno optuženih svećenika.

Glede pak sjemeništa, apostolska je vizitacija potvrdila ljudsko i duhovno zauzimanje odgojitelja te prisutnost u sjemeništima jasnih odredbi za zaštitu maloljetnika. Preporučeno je da se formacija nadahnjuje na „istinskom svećeničkom identitetu“, te da se poveća odgovornost biskupa u upravljanju sjemeništima, a redovnici se pozivaju da usvoje trogodišnji program za produbljivanje vlastite karizme te razvijaju pastoralno otvaranje prema svima koji pate zbog posljedica zlostavljanja.

Ohrabrujući su znakovi veliko zauzimanje svećenika, redovnika i laika u osmišljavanju struktura za zaštitu maloljetnika, a upućen je apel za crkveno zajedništvo između biskupa i Pape, biskupa i svećenika i laika, i ujedno su određeni neki pastoralni prioriteti na kojima se ima zasnivati obnova: dublje upoznavanje vjere, vrjednovanje zauzimanja laika, uloge vjeroučitelja, te otvaranje prinosu crkvenih pokreta i vjernost crkvenom učiteljstvu.

Kardinal Sean Brady, predsjednik Irske biskupske konferenciji, na tiskovnoj je konferenciji zahvalio Svetome Ocu na apostolskoj vizitaciji radi crkvene obnove u Irskoj. Ponovno je istaknuo „bol i stid“ irskih biskupa te zajamčio neumorno zauzimanje da se prikladno odgovori na stanje prouzročeno tragičnim slučajevima zlostavljanja maloljetnika od svećenika i redovnika.(rv/bitno.net)