Govoreći o značenju Povelje o pravima čovjeka u razgovoru za Radio Vatikan, Antonio Papisca, profesor za ljudska prava, demokraciju i mir na padovanskom sveučilištu, rekao je da s Poveljom započinje novo doba; međunarodno se pravo temelji na poštivanju jednakog dostojanstva svih članova ljudske obitelji. Nadahnitelji su Povelje učinili veliku uslugu čovječanstvu, čiju ćemo blagodat uživati tijekom sljedećih godina, desetljeća i budućih stoljeća – istaknuo je profesor.

Na primjedbu da Ban Ki-moon u prigodnoj poruci ističe kako se često niječe pravo na slobodno izražavanje, rekao je da Opća povelja proglašava pravo na slobodu mišljenja, savjesti i vjere, a, možemo reći, da je riječ o pravu nad svim drugim pravima. Danas se često krši sloboda izražavanja, a još više vjerska sloboda, koja je osnovno identifikacijsko obilježje vjernika – istaknuo je profesor dodajući: I druga su prava danas upitna, primjerice društvena i gospodarska poradi gospodarske i novčarske krize, te pravo na rad, pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na odgoj, na prehranu i tako redom. Vrlo smo zabrinuti i za ta temeljna prava jer su međuovisna i neodjeljiva od građanskih i političkih prava. Stoga valja posvetiti veliku pozornost međuovisnosti i nedjeljivosti ljudskih prava. Kada govorimo o ljudskom dostojanstvu, mislimo na vrhovnu vrijednost koja se utjelovljuje u životu osobe. Međunarodno pravo uključuje pravo na život i mir. Države su dakle dužne ljudima jamčiti mir – ustvrdio je profesor Papisca.

Na upit o odnosu demokracije i ljudskih prava, rekao je da je aktivno i pasivno pravo glasa temeljno pravo, no nitko nam ne može jamčiti da je natpolovična većina najzdraviji dio nekog društva. Živimo u vremenu kada obavijesna sredstva mogu uništiti savjesti, zavesti narod, a to je problem za slobodno izražavanje narodne volje. Narodna volja treba biti dobro informirana i prosvijetljena, također etikom o općim vrijednostima – zaključio je profesor Papisca. (rv/bitno.net)

Foto: Shutterstock.com