Današnji svijet puno može naučiti od svetog Ivana Avilskog, mišljenje je onih koji su proučavali život sljedećeg crkvenog naučitelja. Sveti Ivan Avilski  vremenski je udaljen od nas, ali blizu nas je njegov lik i život, njegova evangelizacija dokaz je i njegovog naučavanja – rekao je Katoličkoj izvještajnoj agenciji nedavno španjolski nadbiskup Juan del Rio Martin.

Avila

Nadbiskup del Río Martín jedan je od tri stručnjaka koji su su se radi španjolskog sveca okupili u Rimu 21. siječnja kako bi predstavili novu knjigu na španjolskom koja govori o pisanim djelima sv. Ivana od Križa. Budući da je napisao doktorsku radnju na naučavanju sv. Ivana od Križa, vjeruje da je Benedikt XVI. uložio u budućnost Crkve izabravši sveca iz 16. stoljeća za najnovijeg naučitelja Crkve.

Papa je, naime, pozvao Crkvu na novu evangelizaciju te u novom naučitelju vidi model kako evangelizirati.  Sveti Ivan Avilski pastoralno je djelovao u seviljskoj nadbiskupiji a potom je otišao u Andaluziju gdje je evangelizirao.

Ivan je iza sebe ostavio golemu pismenu ostavštinu, samo se, na žalost, više od 2.000 strana njegovih spisa izgubilo. Od sačuvanih veoma su vrijedna 252 pisma, koja su puna duhovnoga nauka i zdravoga smisla za duhovne stvarnosti. Sačuvane su i 82 propovijedi: 10 o svecima, 13 o Majci Božjoj, nekoliko o Presvetom Sakramentu i Duhu Svetom, te propovijedi za pojedina razdoblja crkvene godine; 16 pouka i konferencija namijenjeno je svećenicima, a dvije dvjema ženskim redovničkim zajednicama.

Sveti Otac je najavio njegovo imenovanje crkvenim naučiteljem na Svjetskom susretu mladih u Madridu, jer se nada da će život i djelo Ivana Avilskog pridonijeti prosvjetljenju svećenika i onih koji će to namjeravaju postati.

Crkveni naučitelj je titula, koju su dobili sveci, koji su u velikoj mjeri pridonijeli teologiji i doktrini. Dodjeljuje se jako rijetko, samo nakon smrti i nakon proglašenja svetim. Tu titulu ima samo 30 svetaca i 3 svetice.

Laudato.hr