Zastava

Nadležni parlamentarni Odbor za Crkve i manjine usvojio je odgovarajuće prijedloge zakona više članova vladajućih stranaka FIDESZ i KDNP. Prema izvješću novinske agencije MTI, Katoličkoj crkvi vratit će se osam nekretnina i dvije nekretnine Evangeličkoj crkvi. Imovina se vraća Reformiranoj, Unitarnoj kao i Grkokatoličkoj crkvi u Mađarskoj, ali pod uvjetom da se nekretnine koriste za iste svrhe za koje su se koristile prije nacionalizacije.

Nakon II. svjetskog rata Crkvama u Mađarskoj oduzeta je većina nekretnina i zemljišta. Mnoge nekretnine, nakon političkih promjena u zemlji posljednjih 20-ak godina, već su vraćene. Tek prošle godine mađarske su vlasti objavile proračunsku bilancu za “20 godina povrata imovine”, prema kojoj je od 1992. do 2011. vraćeno ili otkupljeno oko 2.600 nekretnina u vrijednosti od 113 milijardi forinti (oko 392 milijuna eura). Ukupno je u procesu povrata imovine tijekom dva protekla desetljeća riješen pravni status 5.400 nekretnina. (ika/bitno.net)