Sud

Europski centar za pravo i pravdu (ECLJ) objavio je priopćenje o slučajevima vezanim uz pobačaj navodeći da će zbog načela utvrđenih od strane Suda čija sudska praksa obvezuje 47 država članica, narednih nekoliko mjeseci biti presudno za poštivanje ljudskog života i dostojanstva.

Među neriješenim predmetima jedan slučaj odnosi se na Poljakinju koja se žalila na poteškoće u pribavljanju dozvole za njezinu malodobnu kćer da pobaci. Drugi slučaj odnosi se na ženu koja je umrla za vrijeme trudnoće, navodno zbog prigovora savjesti od strane liječnika.

Naredni slučaj odnosi se na ženu koja je postala sterilna nakon pobačaja, te je uložila žalbu što nije bila odgovarajuće informirana o mogućim rizicima. Dva druga slučaja pred sudom odnose se na žene koje su rodile djecu s poteškoćama u razvoju, a koje su uložile žalbu jer nisu bile u mogućnosti pobaciti. Na kraju, sud će također razmatrati slučaj zabrane predimplantacijske dijagnostike u talijanskom zakonodavstvu.

ECLJ je podnio svoje pisane primjedbe 2. travnja u slučaju Anita Kruzmane protiv Latvije (N ° 33011/08). U ovom slučaju se žali majka jer nije bila u mogućnosti pobaciti kćer s Downovim sindromom. Ona navodi ju je liječnik propustio uputiti na test probira za Downov sindrom.

“Polazeći od pretpostavke o postojanju izravne uzročne veze između izostanka testiranja i rođenja kćeri s Downovim sindromom, podnositeljica zahtjeva tvrdi da je pretrpjela povredu svog prava na poštivanje privatnog života, privatnog života koji uključuje – prema podnositeljici zahtjeva – pravo da odluči pobaciti. Ukratko, pitanje je je li eugenika postala ljudsko pravo “, primjećuje ECLJ.

“Eugenika je, poput pobačaja, u opasnosti da postane društvena norma; oni koji još uvijek vide nečovječnost ovih praksi su sve rjeđi”, navodi se u priopćenju.

“U svojim zapažanjima, ECLJ je pokazao da međunarodno pravo i Europska konvencija štiteći ljudski život prije rođenja ne stvaraju pravo na pobačaj, pa umjesto toga, država ima pozitivnu obvezu štititi život, uključujući i prenatalni život”, nastavlja se u priopćenju.

Izvornik: zenit.org
Preveo: Ivan Ćelić, dr.med.

Hkld.hr