Tomasi

Taj se skup završava danas, a iz izlaganja monsinjora Tomasija izdvajamo još sljedeće: Posljednja je svrha gospodarstva da bude u službi i cjelokupnom razvoju ljudske osobe, a ne obratno. To je gotovo krik nade te istodobno poziv da se napokon stvari stave na pravo mjesto. Tako je u stvaranju novoga gospodarstva potrebno isticati etičke vidike i ideje vodilje kao što je i pri vrednovanju rada važno neprestance potvrđivati dostojanstvo osobe i dostojanstvo rada. Osoba u cijelom tom promišljanju o društvenoj pravdi treba biti u središtu svih gospodarskih nastojanja s popratnim vrlinama transparentnosti, poštenja, solidarnosti i odgovornosti. Tako će se ujedno i lakše očuvati temeljna jezgra čovječanstva odnosno dostojanstvo obitelji i bračne zajednice. Monsinjor Tomasi pritom je obilno navodio izvatke iz papinskih socijalnih enciklika. (rv/bitno.net)