Asia Bibi

„Naš je Krist svoj život žrtvovao na križu za naše grijehe.   ….Naš Krist je živ.“

Asia Bibi, žena i majka, ovim je riječima branila svoju vjeru od napada i ruganja od strane svojih kolegica s posla, koje su je htjele obratiti na islam. Kasnije je optužena za svetogrđe i osuđena je na smrt, jer nije htjela prijeći na islam. Još uvijek je u zatvoru, gdje čeka izvršenje smrtne kazne.

U Pakistanu je više od 150.000 Kršćana potpisalo peticiju u kojoj se traži pravda za progonjene žrtve, među kojima je i Asia Bibi. Svojim glasom možete poduprijeti peticiju u kojoj se traži pomilovanje za pakistansku braću i sestre koji su osuđeni, jer se nisu odrekli kršćanske vjere. Aktivisti Call for Mercy koji su pokrenuli peticiju, nadaju se prikupiti milijun potpisa i poslati ih pakistanskoj ambasadi u Washingtonu DC. Poduprimo i mi ovu inicijativu svojim potpisom. Svoju podršku možete pružiti na ovom linku:

http://www.callformercy.com/

Bitno.net