Caritas

Ciljevi akcija su: potaknuti vjernike da otvore svoja srca za potrebe bližnjih, prikupiti financijska sredstva koja će se upotrijebiti za pružanje pomoći socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima o kojima skrbe nadbiskupijski i župni Caritasi i kroz djela milosrđa potrebitima osnažiti nadu na njihovom životnom putu.
Za akciju “Srcem se najviše daje” župama će besplatno biti osigurane korizmene kutijice. Za akciju “Maslinova grančica nade” nadbiskupijski Caritas će zainteresiranim župama pribaviti i pripremiti potrebnu količinu maslinovih grančica.
Prikupljeni iznos od obiju akcija raspodijelit će se na dva jednaka dijela – polovica za potrebe korisnika nadbiskupijskog Caritasa, a druga polovica za potrebe korisnika župnih Caritasa.
Prošle godine u akcije su se uključile 74 župe Zagrebačke nadbiskupije. Za korisnike o kojima se skrbi Caritas Zagrebačke nadbiskupije prikupljeno je 83.920,00 kuna, dok je isti iznos ostao župama za potrebe korisnika župnih Caritasa.
Korizmene kutijice i maslinove grančice mogu se naručiti te njihovo preuzimanje dogovoriti kod voditelja Službe župnih Caritasa CZN-a Roberta Futača na mob. 098/408-976 ili e-mailom: rfutac@czn.hr.(ika/bitno.net)