“Pravo na umiranje” može se lako pretvoriti u “obvezu umiranja”

Nadbiskup Peter Smith, zadužen za društvena pitanja pri katoličkoj Biskupskoj konferenciji Engleske i Walesa, odbacio je nastojanja za legalizaciju potpomognutog umiranja u Velikoj Britaniji. Uz legalizaciju ide i određena normalizacija, pojasnio je nadbiskup, dodajući da se ne može mijenjati zakon bez dugoročnih i ozbiljnih posljedica. Umjesto legalizacije eutanazije, nadbiskup potiče na poboljšanje njege teško bolesnih i poboljšanje palijativne skrbi.

U svojoj kritici prijedloga Katolička unija, udruženje osnovano 1871. za zaštitu katoličkih interesa u društvu i zakonodavstvu, ističe, u prilogu za novine “Independent Catholic News”, da su predviđene zaštitne mjere protiv zloporabe “vrlo tanke”. Parlament je u prošlih šest godina prijedloge za legalizaciju eutanazije smrtno bolesnih osoba već tri puta odbacio. Unija smatra da bi se prihvaćanjem prijedloga stavilo pod pritisak neizlječivo i teško bolesne osobe da okončaju svoj život kako ne bi bile ne teret bližnjima i društvu, pa se takozvano “pravo na umiranje” može lako pretvoriti u “obvezu umiranja”.

Prema prošlotjednom prijedlogu “Komisije za potpomognuto umiranje” punoljetne bi osobe trebale imati pravo na izbor potpomognutog samoubojstva ukoliko su neizlječivo bolesne te imaju očekivani životni vijek kraći od godinu dana. Pri tome su preduvjeti da dotični nisu mentalno ugroženi te da je njihova namjera umiranja razmatrana od strane dva nezavisnih doktora. Odbor je utemeljila udruga “Dostojanstvo u umiranju” koja zagovara eutanaziju.
Anglikanska Crkva također je odmah odbacila taj prijedlog. (ika/bitno.net)