Povodom objavljivanja svoje nove knjige Zamalo će večer i dan je na izmaku, kardinal Robert Sarah dao je intervju za francuski časopis La Nef u kojem je govorio o problemima s kojima se suočava Crkva i zapadno društvo.

„Duhovna kriza uključuje čitav svijet, ali njezin izvor je u Europi“, rekao je kardinal koji kao izvor krize vidi odbacivanje povijesti, kulture, jezika, obitelji, te u krajnjoj liniji odbacivanje Boga.

„Zato što odbija prihvatiti sebe kao baštinika, čovjek je osuđen na pakao liberalne globalizacije u kojoj se pojedinačni interesi međusobno sukobljavaju bez ikakvog zakona koji bi ih vodio, osim profita pod svaku cijenu“, smatra Sarah.

Ova pobuna je, kaže dalje afrički kardinal, duhovnog porijekla, a preko „luciferskog odbijanja da prihvati spolnu narav od Boga“ očituje se i u rodnoj ideologiji, transhumanizmu i mržnji prema očinstvu. Iako Afrika i Azija još uvijek nisu zagađene tim ideologijama, Sarah upozorava da „zapadne sile neokolonijalnog duha i želje za dominacijom vrše pritisak na zemlje da prihvate ove smrtonosne ideologije“.

“Odgovor Crkve na ove izazove nije izgradnja određenog modela društva. Crkva je primila mandat da promiče spasenje, što je nadnaravna realnost“, podsjeća kardinal te ukazuje da je „izgradnja društva prožetog vjerom, Evanđeljem i naravnim zakonom“ zadaća vjernika laika. Pri tome valja imati na umu kako „država koja prebacuje Boga u privatnu sferu odsijeca samu sebe od istinskog izvora prava i pravde“, kaže Sarah.

Govoreći o krizi unutar Crkve, pročelnik Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata izjavio je kako smatra da je „kriza svećenstva jedan od glavnih faktora krize u Crkvi“. „Oduzeli smo svećenički identitet. Uvjerili smo svećenike da trebaju biti usmjereni na učinkovitost, a svećenik je u svojoj biti nastavak Kristove prisutnosti među nama“, rekao je.

Odbacio je „problem homoseksualnosti“ kao jedan od izvora ove krize, upozorivši da ne bismo trebali upasti u „zamku manipulacija“. „Ne postoji ‘problem homoseksualnosti’ u Crkvi. Postoji problem grijeha i nevjernosti. Ne ponavljajmo vokabular LGBT ideologije. Homoseksualnost ne definira identitet osoba“, istaknuo je kardinal podsjetivši i na to da osobe koje su „trajno ukorijenjene u homoseksualnost, ili koje prakticiraju dvoličnost i laž, ne mogu biti prihvaćene kao kandidati za svećenstvo“.

Trenutak u kojem se Crkva trenutno nalazi Sarah je nazvao „prekretnicom u crkvenoj povijesti“, a kao put oporavka vidi pojavak novih svetaca. „Neki smatraju da je crkvena povijest obilježena strukturalnim reformama. Ja sam siguran da povijest mijenjaju sveci. Strukture slijede naknadno, i ne čine ništa drugo osim ponavljanja onoga što su sveci donijeli“, rekao je afrički kardinal.

Situacija cjelokupnog zapadnog društva prema kardinalu usporediva je s krizom tijekom pada Rimskog Carstva. Današnji barbari su svi oni koji „mrze ljudsku narav, svi koji gaze po osjećaju za sveto, svi oni koji ne cijene život i svi oni koji se bune protiv Boga stvoritelja čovjeka i naravi”.

No, unatoč njima, postoje oaze iz kojih će se društvo opraviti. “Vidim obitelji, samostane i župe koji su kao oaze usred pustinje. Iz ovih oaza vjere, liturgije, ljepote i tišine Zapad će se ponovno roditi“, zaključio je optimistično Sarah.

Ivo Džeba | Bitno.net