Šveđanin Ulf Ekman, jedan od najutjecajnijih protestantskih propovjednika u Europi i osnivač Saveza Crkvi “Riječ života” koji svoju podružnicu ima i u Hrvatskoj, objavio je na jučerašnjoj službi pred vjernicima da su se on, njegova žena i njihov sin obratili na katoličanstvo.

Ekman i supruga odvojili su se od Luteranske Crkve u Švedskoj početkom 1980-ih i osnovali svoju zajednicu koja je postala dijelom pentekostalnog pokreta i jedna od najdinamičnijih na svijetu. Zajednica ima svoje misionare po cijelom svijetu, a svojedobno ih je slala i u SSSR.

Sada je Ekman, zajedno s cijelom obitelji, postao katolik. Kako je došlo do tog poteza koji će sigurno iznenaditi mnoge kršćane koji pripadaju njegovoj zajednici, a na Katoličku Crkvu gledaju, blago rečeno, neblagonaklono? Ekman je dao odgovor na svojoj službenoj stranici opisujući svoj doživljaj Katoličke Crkve.

“Vidjeli smo veliku ljubav za Isusa Krista, čvrstu i izgrađenu teologiju utemeljenu na Bibliji i dogmama. Iskusili smo puninu sakramentalnog života, i logiku u crkvenoj strukturi svećeništva koja čuva vjeru i prenosi je od naraštaja do naraštaja”, napisao je Ekman i dodao kako je njegovu obraćenju na katoličanstvo pomogao i “kontakt s katolicima karizmaticima” u čiju se živu vjeru sam osvjedočio.

Ekman je vodstvo nad Riječi života prepustio svojim suradnicima i objavio kako će on osobno, zajedno s obitelji, svoj duhovni put nastaviti u Katoličkoj Crkvi.

G. An. | Bitno.net