Na osnovu Članka 7. Statuta Zaklade Rhema, Pravilnika o mjerilima i postupku dodjele potpora udrugama, ustanovama i pojedincima, te Odluke Skupštine Zaklade od 30. studenoga 2016., Zaklada Rhema raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu financijskih potpora udrugama, ustanovama i pojedincima koji
u svom djelovanju promiču vrijednosti utvrđene u temeljnim dokumentima Zaklade.

1. Zaklada Rhema objavljuje natječaj za 2017. godinu, za dodjelu financijskih potpora fizičkim i pravnim osobama, udrugama i drugim institucijama koje u svom djelovanju:
– Promiču kršćanske vrednote
– Daju potporu duhovnom rastu i formaciji svojih članova
– Promiču ekumenske vrednote i dijalog među vjerskim zajednicama
– Promiču kulturu dijaloga, tolerancije i snošljivosti među raznim društvenim skupinama
– Promiču obiteljske vrijednosti

2. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti sljedeće podatke:
– Naziv, adresu i kontakt kandidata
– Opis i namjenu za koju se sredstva koriste
– Opis dosadašnjeg rada, analiza i postignuti rezultati
– Opis aktivnosti i plan rada i ciljeva koje žele ostvariti u 2017. godini
– Financijski plan za 2017. godinu.
– Ostali izvori i visina sredstava

3. Pri odlučivanju o dodjeli sredstava Zaklada će se naročito rukovoditi sljedećim načelima:

– Načelo evangelizacije – projekti koji u svom sadržaju prvenstveno imaju za cilj evangelizaciju
– Načelo ekumenizma – projekti koji u svom sadržaju imaju inicijativu i doprinose povezivanju i suradnji raznih kršćanskih zajednica
– Načelo etičnosti – projekti koji promoviraju etičnost, posebice kršćansko biblijske vrijednosti, kako u poslovanju, tako i u svim sferama društva
– Načelo edukacije – projekti koji educiraju, obučavaju i opremaju lidere, svećenike, poslovne ljude, pastore, studente, volontere u njihovu kršćanskom rastu i razvoju
– Načelo efikasnosti – projekti koji pomažu kršćanima da budu efikasniji i uspješniji u svom radu
– Načelo cjelovitog razvoja – projekti koji promiču i zalažu se za cjeloviti razvoj svake osobe u duhovnom i materijalnom smislu.

4. Zaklada će se također pri odlučivanju o dodjeli potpora rukovoditi i sljedećim kriterijima:
– Procjena visine potreba
– Kvaliteta prijedloga i programa
– Realističnost i transparentnost financijske procjene
– Doprinos projekta svrsi i ciljevima Zaklade Rhema
– Dostupnost i širina evangelizacijskog dosega kroz prisutnost u medijima, društvenim mrežama, crkvenim i drugim zajednicama.

5. Kandidati su dužni svoje prijave sastavljene na gore opisani način dostaviti najkasnije do 31. prosinca 2016. godine na sljedeću adresu:

Zaklada Rhema
Savska cesta 103
10360 Sesvete

Bitno.net