Caritas

Ovih dana Caritas Zagrebačke nadbiskupije podnio je nadležnom tijelu godišnje izvješće organizatora volontiranja za 2013. godinu. Iz izvješća proizlazi da je tijekom 2013. godine u aktivnostima nadbiskupijskog Caritasa sudjelovalo 276 volontera koji su korisnicima Caritasa darovali 20.763 volonterska sata čija se ekonomska vrijednost procjenjuje na 622.890 kuna.

Od ukupnog broja volontera njih 216 su žene, a 60 muškarci. Po starosnoj zastupljenosti čak 194 volontera su u dobi između 19 i 40 godina dok njih 75 ima više od 41 godine života; 265 volontera bili su državljani Republike Hrvatske dok ih je 11 došlo iz inozemstva.

Prema službenim podatcima Ministarstva socijalne politike i mladih (MSPM) za 2012. godinu Caritas Zagrebačke nadbiskupije po broju volontera i broju volonterskih sati ubraja se među 10 najvećih organizatora volontiranja u Republici Hrvatskoj. Godine 2012. u evidenciji MSPM bilo je evidentirano 446 organizatora volontiranja.

Navedeni podaci bili bi još bolji kada bi se njima pribrojili volonteri i broj volonterskih sati župnih Caritasa na području Zagrebačke nadbiskupije u sklopu kojih postoji 108 aktivnih odbora župnih Caritasa u čiji je rad uključeno 850 volontera koji se različitim oblicima pomoći brinu za više od 3000 socijalno ugroženih obitelji. (IKA)