Izjava Stalnoga vijeća Hrvatske biskupske konferencije o moralnoj prihvatljivosti cjepiva protiv COVID-19 bila je tema emisije Aktualno Hrvatskoga katoličkoga radija u kojoj su 15. studenoga gostovali generalni tajnik HBK doc. dr. Krunoslav Novak i prof. dr. Dubravka Hrabar s Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Generalni tajnik HBK doc. dr. Krunoslav Novak naglasio je da je Izjava Stalnoga vijeća HBK, objavljena 12. studenoga, izazvala brojne reakcije, iako su se biskupi još u siječnju ove godine izjasnili o pandemiji te dodao da je važno uzeti u obzir kontekstualizaciju same poruke, u kojoj biskupi Stalnoga vijeća HBK naglašavaju da žele potaknuti na promišljanje i konstruktivnost u suradnji te želi potaknuti na stvaranje ozračja uzajamnog povjerenja i solidarnosti. “Mislim da je to ključna misao o kojoj treba voditi računa. U drugom dijelu poruke biskupi podsjećaju i na iznimno važnu Bilješku Kongregacije za nauk vjere, još iz 2020. godine, o korištenju nekih cjepiva protiv COVID-19 u kojoj se vrlo jasno ističe da cijepljenje ostaje sredstvom prevencije i suzbijanja transmisije zaraznog agensa.”

Doc. dr. Novak ističe i da se biskupi ne žele svrstavati ni na jednu stranu, nego potiču na osobni doprinos stvaranju zdrave klime za svakoga pojedinca, u kojemu se ne bi stvarala neka vrsta diskriminacije, iako je nužno uvijek paziti na starije i bolesne.

Prof. dr. Dubravka Hrabar s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je, govoreći o dobrovoljnosti cijepljenja, naglasila da je zadaća države očuvati živote i zdravlje ljudi i da su, u tom smislu, određene mjere svakako opravdane: “Meni se čini da je sazrelo vrijeme za puno jasniju službenu komunikaciju nadležnih tijela prema ljudima. Kad spominjete taj odnos dobrovoljnosti i eventualno neke prisile, rekla bih da u kaznenom pravu postoji takozvana izravna i neizravna prisila koja se može opravdati nečim što je u stvari odgovornost države – a to je očuvanje života i zdravlja ljudi.”

Međutim, kao pravnica, problem vidi u COVID potvrdama: “Najveći zazor imam upravo prema tim propusnicama iz razloga što potvrda o tome da je netko cijepljen je, istina, podijelila ljude na cijepljene i one koji to nisu, i jednima omogućila ulazak u sve institucije jer su oni sigurni – ali nisu sigurni ni za sebe niti za druge jer ih je praksa demantirala.”

Kako je rekla prof. Hrabar, svrha Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti je suzbijanje bolesti i to je svakako u interesu Republike Hrvatske. “Sanitarni inspektor može zabraniti rad osobi koja širi COVID. Postoji pravo na rad i pravo na zdravlje, ali u nekim slučajevima ono može biti ograničeno. Međutim, u svemu tome ima puno nelogičnosti i nužna je puno bolja komunikacija s građanima”, zaključila je prof. Hrabar.

Vlč. Novak naglasio je da bi vjernici sve svoje djelovanje trebali uskladiti s Isusom Kristom: “Smatram da se trebamo kao vjernici okrenuti Isusovu načinu života, Njegovu načinu razumijevanja i ljubavi i onda, u tom kontekstu, nastojati interpretirati i razumijevati situaciju u kojoj smo se svi zajedno našli, ali osluškujući ono na što nas potiče stručna znanstvena javnost. Na taj način ćemo prepoznati da je odgovor na pitanje što je istina tamo gdje odgovore možemo tražiti kao vjernici za naš duhovni život, sigurno u Bogu, a kao građani u odgovorima stručne javnosti. Potrebno nam je zato više dijaloga u kojemu će sve strane doći do izražaja, jer situacija nije crno-bijela. Živimo u dinamičnom trenutku, a podizanje zidova nikome nije u interesu”, zaključio je vlč. Novak.