Čelnici udruga koje su već ranije uspješno podnosile prijedlog za ocjenu ustavnosti ZO-a kažu kako ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta preko novog-starog programa i dalje nameće svjetonazorske stavove djeci unatoč zahtjevima Ustavnog suda

Djeca

Udruge Grozd – Glas roditelja za djecu i Reforma – udruga za promicanje etike, morala, obiteljskih vrijednosti i ljudskih prava podnijele su jučer pred Ustavnim sudom u Zagrebu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom aktualnog programa zdravstvenog odgoja te zatražili od njega da ukine Odluku o uvođenju zdravstvenog odgoja.

Svoju inicijativu čelnici tih udruga i odvjetnički tim koji stoji iza njih predstavili su jučer na tiskovnoj konferenciji u Zagrebu. Kako je pojašnjeno, novic postupak je pokrenut iz razloga što je i nova Odluka ministra znanosti, obrazovanja i sporta kojom (ponovno) uvodi zdravstveni odgoj u osnovne i srednje škole u Hrvatskoj protivna odredbama Ustava (čl 5. st. 1., 19. st. 1., 40., 63. st. 1. i 2., i članka 140.), kao i odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Obiteljskog zakona. Dodatno, povrijeđeno je niz odredaba međunarodnih ugovora koji su po pravnoj snazi iznad zakona – od Opće deklaracije o ljudskim pravima, Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, Konvencije o pravima djeteta, Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, pa do Ugovora Svete Stolice i Republike Hrvatske. Udruge su naglasile kako su ponovno kao predlagatelji naznačili judikaturu Europskog suda za ljudska prava koja osigurava potpun i pouzdan uvid u europske pravno-civilizacijske standarde na području obrazovanja i odgoja djece, a na neke od predmetnih presuda su upozoravali u prethodnom prijedlogu po kojem je, Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske od 22. svibnja 2013. g., ukinuta prijašnja ministrova Odluka o uvođenju Kurikuluma zdravstvenog odgoja za prošlu školsku godinu;
“Nažalost, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, usprkos jasnim zahtjevima Ustavnog suda RH, europskoj praksi i dobro poznatom stavu Ustavnog i Europskog suda za ljudska prava da kroz obvezno obrazovanje država ne može nametati vrijednosne stavove djeci bez uvažavanja roditeljskih “vjerskih ili filozofskih” uvjerenja, nanovo je iznjedrilo zdravstveni odgoj koji, u svojem 4. modulu, promovira za većinu roditelja neprihvatljiv svjetonazor. Samo deklaratorno iznose se, u većem dijelu, kvazi-znanstvene činjenice, a faktično prezentira/odgaja za jednu određenu ideologiju (npr. rodna ideologija, bezvrijednosni pogled na spolnost, omalovažavanje vrijednosti braka i obitelji itd.)”, ističu u Grozdu i Reformi.
Čelnici tih udruga naglašavaju kako je novom-starom zdravstvenom odgoju samo “kozmetički” prethodila navodna javna rasprava bez želje za poštovanjem osnovnih ustavnih roditeljskih prava i prava djeteta, a kamoli uvažavanja vjerskih uvjerenja roditelja i kršćanskih stajališta. Isto tako, Odlukom o uvođenju zdravstvenog odgoja onemogućuje se odlučivanje roditelja o odgoju vlastite djece, te je ispočetka nedemokratskim pristupom nametnut obvezni zdravstveni odgoj koji nije vrijednosno neutralan. Zbog svega toga predlagateljima nije preostalo drugo rješenje, već u ustavnosudskom postupku tražiti ukidanje takve Odluke.

Bitno.net