Nakon više od 20 godina rada i nekoliko otvorenih kuća u kojima pružaju pomoć majkama i trudnicama koje je okolina prisiljavala na pobačaj, udruga Betlehem otvara prvu sigurnu kuću za zlostavljane žene. Osim financijske potpore, potrebni su im stručni suradnici: odvjetnici, socijalni radnici i socijalni pedagozi.

O projektu sigurne kuće je u intervjuu objavljenom na našim stranicama progovorio i pater Marko Glogović: “Sama karizma naše udruge ‘Betlehem’ nas je nadahnjivala da već godinama razmišljamo o jednoj takvoj ustanovi, koju smo, evo sada konačno odlučili i realizirati. (…) Godinama (nam) se javljaju osobe koje trpe razne vrste nasilja a mi im dosad nismo mogli pružiti potpunu, adekvatnu i dugotrajniju pomoć. Slušali smo sućutno i često u šoku njihove životne priče pomažući makar materijalno i molitvom i savjetom, no naše postojeće majčinske kuće nisu ih mogle udomiti iz praktičnih ali i pravnih razloga. Mi žarko želimo da i njima, žrtvama nasilja, zasja svjetlo i dođe mir Betlehema i stoga s velikom nadom i ljubavlju ulazimo u ovaj projekt pomoći.”

Pater Marko otkrio je i kako će sigurna kuća moći primiti “osam do deset majka i djece, trudnica ali i žena koje nisu trudne a nažalost prolaze neko nasilje”.

“Kako ne dobivamo pomoć od države ili organizacija izvana, već ovisimo samo o donacijama mnogih dobrih ljudi, fizičko napredovanje projekta će teći sukladno mogućnostima”, dodao je osnivač udruge Betlehem.

I mi pozivamo naše čitatelje da pomognu ovoj akciji.

Donacije za ovaj hvalevrijedan projekt možete uplatiti na:

Udruga Betlehem Zagreb
IBAN: HR5023600001102128117
Naznaka: ” Za sigurnu kuću”

Više o projektima i djelovanju udruge Betlehem možete pročitati OVDJE.