Tema 62. TPT-a je Preobrazba svećeništva u promjeni epohe, a održava se u organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Na otvorenju su, među ostalima, sudjelovali apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj nadbiskup Giorgio Lingua, predsjednik Hrvatske biskupske konferencije zadarski nadbiskup Želimir Puljić, veliki kancelar KBF-a u Zagrebu zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić i riječki nadbiskup koadjutor Mate Uzinić, šibenski biskup Tomislav Rogić, sisački biskup Vlado Košić i dubrovački biskup Roko Glasnović. Među uzvanicima su bili i rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. Damir Boras i rektor Hrvatskoga katoličkog sveučilišta vlč. prof. dr. Željko Tanjić, dekani katoličkih bogoslovnih fakulteta drugih hrvatskih sveučilišta te izaslanik Gradonačelnika Grada Zagreba Jurica Gregurić.

Na samom početku otvorenja, zbor Instituta za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“ KBF-a u Zagrebu izveo je himnu Republike Hrvatske.

Zatim se sudionicima obratio predsjednik Povjerenstva za organizaciju TPT-a preč. Jakov Rađa koji je predstavio temu i najavio program. „Ovaj Teološko-pastoralni tjedan želi s jedne strane biti odgovor na teološke poticaje što nam dolaze od opće Crkve, a s druge strane želi biti poticaj našoj crkvenoj stvarnosti“, pojasnio je dr. sc. Rađa.

Istaknuo je da su teologija i pastoral poput dvaju krila bez kojih Crkva ne može izvršiti svoje poslanje. „Bez teologije pastoral Crkve riskira biti površan, a bez pastorala teologija riskira ostati apstraktna i bez povezanosti sa životom“, zaključio je dr. sc. Rađa.

Program otvorenja moderirala je članica Povjerenstva za organizaciju doc. dr. Martina s. Ana Begić. Na početku je istaknula da „svećeništvo nije karijera – to je služenje poput onoga kojim je Bog služio svomu narodu“.

Nakon zaziva Duha Svetoga, kardinal Josip Bozanić je predmolio uvodnu molitvu. Potom je skupu uputio prigodnu riječ. Zaželio je da Teološko-pastoralni tjedan s jedne strane pruži potreban doprinos kvasca, soli i svjetla evanđelja Isusa Krista i žive tradicije Crkve i tako bolje osvijetli dar svećeništva u Crkvi; a s druge strane „da nam bude od pomoći da bolje sagledamo onu naslagu povijesti koju je u promjeni epohe potrebno mijenjati“.

„Želim da sveukupno razmatramo zadatak koji nam je dan jer smo svi dionici Kristova svećeništva. U pitanju je pozvanost svih članova Crkve. U pitanju je naša obnova vjere u vodstvo Duha Svetoga, u prisutnost Isusa Krista koji poziva u svoju službu. Neka i s ovog skupa odjekne poziv zahvalnosti zaslužnim svećenicima i svim Kristovim vjernicima koji odano vrše službu u svetom Božjem narodu. Neka ovaj skup bude poticaj i ohrabrenje našim mladim vjernicima koji su prepoznali Kristov poziv i žele svoj život posvetiti nasljedujući Isusa, služeći braći i sestrama. Molimo Božje milosrđe i za propuste, pogreške i sablazni članova Crkve. Neka Duh Sveti osnaži Crkvu koja se želi očistiti i osloboditi od svega što ju priječi u autentičnom navještaju Isusova evanđelja“, potaknuo je kardinal Bozanić.

Doc. dr. Begić nadovezala se na kardinalov govor podsjetivši na njegove riječi izrečene u jednoj homiliji: „Kada svećenik ljubi i upoznaje povjereni mu narod, on poput sv. Pavla, premda slobodan od sviju, sam sebe svima čini slugom da ih što više stekne. Ne postavlja u središte samoga sebe, vlastite ideje i vizije nego dobro onih koje je pozvan očinski čuvati.“

Pozdravnu riječ uputio je i mons. Želimir Puljić. Sudionicima je kazao da ih tema TPT-a „vodi u dvoranu Posljednje večere čuti iznova Isusov govor svojim apostolima posebice iz Ivanova pera kada u prisnom razgovoru odgovara na njihova pitanja i probleme, daje im novu zapovijed, obećava asistenciju Duha Svetoga i moli Oca nebeskoga da ih ne uzima iz svijeta nego da ih sačuva od Zloga, naziva ih svojim prijateljima pa ih sokoli i najavljuje im svoju muku i uskrsnuće“.

Predsjednik HBK istaknuo je da svećenici „imaju osobitu milost što ih je Gospodin u Kristu izabrao prije postanka svijeta da budu sveti i neporočni pred njim te ih u ljubavi predodredio za posinstvo, za sebe, dobrohotnošću svoje volje“ (usp. Ef 1, 4– 6). Ustvrdio je da svećenici u Isusovo ime čine što nijedno drugo ljudsko biće ne može činiti. „Svećeništvo nije obična služba, nego otajstvo i sakrament. Bog se, naime, služi siromašnim čovjekom da bi po njemu bio nazočan među ljudima“, dodao je.

Na slavlju prigodom zaključenja Svećeničke godine, koju je 2009. godine proglasio u povodu 150. obljetnice smrti sv. Ivana Marije Vianneya, Benedikt XVI. nazvao je to „Božjom smjelošću koja sebe povjerava ljudskim bićima pa nas usprkos našoj slabosti smatra sposobnima djelovati u njegovo ime“, zaključio je mons. Puljić.

Rektor zagrebačkog Sveučilišta Damir Boras također je pozdravio okupljene. Pritom je istaknuo aktualnost teme TPT-a, rekavši da svećenici bez utemeljenosti u društvu ne mogu izvršiti svoje poslanje. Preobrazba svećenika je uvijek na temeljima Kristove ljubavi, uvijek u istom temelju, rekao je. Istaknuo je da je Sveučilište u Zagrebu ponosno što kao svoju sastavnicu ima Katolički bogoslovni fakultet koji drži do tradicije, vrijednosti i koji se ne boji reći kada se društvo treba mijenjati.

Preč. Rađa zatim je pročitao brzojav sudionika TPT-a, koji je potpisao kardinal Bozanić, upućen papi Franji prigodom održavanja Teološko-pastoralnog tjedna. Sudionici su Svetom Ocu poručili da održavanjem TPT-a žele pridonijeti sinodskom hodu u pripremi za narednu Sinodu biskupa. Također su istaknuli da tema svećeništva nije pridržana samo nekima jer su svi vjernici pozvani promišljati o temelju svojega poziva.

„U svom promišljanju naglasak stavljamo na to da je svećenik čovjek Crkve koji služi Božjem narodu, a svoje svećeništvo živi od euharistije i sakramenta pomirenja da bi mogao očitovati svoju ljubav i prema Bogu i povjerenom mu narodu“, ističe se u brzojavu.

Kardinal Bozanić je u ime sudionika također najavio da će se, među ostalim temama, na TPT-u osvrnuti na klerikalizam, celibat i odnos svjetovnog i svetog.

Na kraju svečanosti, TPT je otvorio dekan KBF-a u Zagrebu vlč. prof. dr. Josip Šimunović. „Vjerujem da ne trebam posebno isticati da će na razini opće Crkve 2022. godina biti u znaku i svjetlu promišljanja o svećeništvu. Naime, od 17. do 19. veljače 2022. godine zakazan je međunarodni teološki simpozij u Rimu pod naslovom Za jednu fundamentalnu teologiju svećeništva u organizaciji Kongregacije za biskupe, sa sudjelovanjem najboljih teoloških stručnjaka s papinskih i drugih sveučilišta, a sve pod pokroviteljstvom pape Franje“, rekao je.

„Međunarodni teološki simpozij koji predviđa i sudjelovanje samog Pape usmjeren je prvenstveno prema biskupima iz cijeloga svijeta što svjedoči o njegovoj iznimnoj važnosti, ali želje su usmjerene i prema tome da se u cijeloj Crkvi pokrene živa rasprava o tom važnom pitanju te da se iz tog simpozija rode nova istraživanja, inicijative i publikacije. U rečenome nalazimo i motivaciju odabira teme ovogodišnjeg Teološko-pastoralnog tjedna. Nikada nije suvišno razmišljati o svećeništvu. Svako vrijeme donosi svoje izazove i na njih je pozvan odgovoriti svećenik, ali i čitav Božji narod“, istaknuo je vlč. Šimunović.

Program 62. TPT-a bit će zaključen u četvrtak 27. siječnja. Sva predavanja će se održavati u dvorani „Vijenac“ Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta (Kaptol 29 A, Zagreb), a moći će se pratiti i putem izravnog prijenosa na YouTube kanalu KBF-a.