U Samostanu sv. Ante na Čiovu u Trogiru potpisan je u ponedjeljak 4. prosinca 2023. u 12 sati Ugovor o ustupanju ovoga samostana na upravljanje franjevcima Franjevačke provincije Bosne Srebrene, piše na stranicama Franjevačke provincije Sv. Jeronima. Ugovor su potpisali provincijalni ministri ovih dviju bratskih provincija, provincijalni ministar franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Zdravko Dadić i provincijalni ministar Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri sa sjedištem u Zadru fra Tomislav Šanko.

Potpisivanju su nazočili dosadašnji upravitelj samostana fra Matija Matošević i novi upravitelj fra Ivan Jelić. Ispred Konzervatorskog odjela u Trogira bila je prisutna Jelena Grabovac koja je pomogla u utvrđivanju i popisivanju važnijih slika i sakralnih predmeta. Nakon potpisivanja Ugovora, potpisan je i zapisnik primopredaje samostana te je pregledana sva potrebna dokumentacija.

Ovaj drevni samostan do sada su vodili franjevci Franjevačke provincije sv. Jeronima, opslužujući i obližnju Župu sv. Jakova. Nakon primopredaje uslijedio je prigodni objed u Samostanu sv. Ante za kojega se pobrinuo novi domaćin fra Ivan Jelić. Fra Matija će ostati u samostanu još oko mjesec dana, pomažući subratu da se uputi u život i djelovanje samostana i župe te će potom prijeći na novu službu u Samostan sv. Ante na Poljudu. Braći iz Franjevačke provincije Bosne Srebrene želimo obilje Božjeg blagoslova i Duha Božjega u radu s povjerenim im narodom.