U procesu prikupljanja i uređenja arhivske građe Žumberačkog arhiva u Stojdragi ovih dana pronađena je jedinstvena fotografija. Naime u zbirci starih fotografija nađena je do sada nepoznata fotografija zagrebačkog nadbiskupa i metropolita Alojzija Stepinca kojeg u Sošicama dočekuju grkokatolički svećenici zajedno s narodom. Kako piše na poleđini fotografija je snimljena 22. travnja 1935. godine u Sošicama, a snimio ju je tadašnji kaštanski učitelj Dioniz Žarković.

Na fotografiji se jasno vidi nadbiskup Stepinac, kanonik Dane Šajatović koji pozdravlja gosta i sošički župnik Ćiril Drohobecki. Nadalje uz doček s crkvenim barjacima veoma je zanimljiv detalj na fotografiji koji prikazuje cvijeće na putu od župnog dvora prema crkvi što je znak dobrodošlice dragom gostu. Detaljnim pogledom vidi se da nadbiskup u rukama drži stručak žumberačkog cvijeća koje su mu uručili sošički župljani. Fotografija je također zanimljiva jer se vidi i prijeratni izgled sošičkog župnog dvora i školske zgrade. Fotografija je iznimne kvalitete i može se uvećavati.

Žumberački vikarijat | Bitno.net