1. Organizator

Organizator kreativnog natječaja pod nazivom „Podijeli s nama svoju priču“ (u daljnjem tekstu “Natječaj”) su portal Bitno.net (u nastavku “Organizator”), a pokrovitelj izdavačka kuća Verbum. Natječaj se priređuje u cilju promocije Organizatora.

Organizator pridržava pravo promjene ovih pravila ukoliko se ukaže potreba.

2. Pravo sudjelovanja

Natječaj je otvoren za sve fizičke osobe (u nastavku „Sudionici“).

Zaposlenici i članovi uže obitelji zaposlenika Organizatora te bilo koja druga osoba povezana s ovim Natječajem ne mogu sudjelovati u Natječaju. Sudionici Natječaja ne mogu biti pravne osobe.

3. Način sudjelovanja i trajanje natječaja

Potrebno je poslati tekst dužine od 1500 o najviše 5000 znakova.

Natječaj će se održavati od 25. studenog do 23. prosinca 2021. godine.

Tekstove možete poslati do 18. prosinca 2021. Tekstovi poslani nakon toga vremena neće biti uzeti u obzir. Tekstove je potrebno poslati na e-mail adresu: urednistvo@bitno.net. Uz tekst je potrebno navesti sljedeće podatke: ime i prezime, adresa, e-mail i broj telefona.

Tri teksta bit će odabrana prema odluci Uredništva Portala.

Pobjednike natječaja objavit ćemo 23. prosinca 2021. na portalu Bitno.net i na Facebook stranici Bitno.net.

4. Nagrade

Sudionici u ovom natječaju mogu osvojiti sljedeće nagrade:

  • Prva nagrada: tri Verbumove knjige po vlastitom izboru
  • Druga nagrada: dvije Verbumove knjige po vlastitom izboru
  • Treća nagrada: jedna Verbumova knjiga po vlastitom izboru

Nagrade će dobitnicima biti dostavljene na adresu koju su poslali putem e-maila (urednistvo@bitno.net).

Dobitnik je suglasan da se njegov tekst objavi na portalu Bitno.net.

Dobitnik je suglasan da se objavi njegovo ime i prezime osim ako ne zatraži drugačije.

Sudionici u ovom Natječaju nemaju pravo zahtijevati drugu nagradu od onih koje su navedene u ovim pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Organizatora natječaja prema dobitniku. Ukoliko se dobitnik ne javi 30 dana nakon završetka natječaja, gubi pravo na nagradu.

5. Diskvalifikacija

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike za vrijeme trajanja natječaja, u sljedećim slučajevima:

– ako sudionik prekrši ova pravila.

– ako tekst sudionika nije u skladu s temom Natječaja,

– ako je ponašanje sudionika uvredljivog ili vulgarnog sadržaja

– ako ponašanje sudionika na bilo koji način omalovažava tuđa vjerska ili politička uvjerenja,

6. Prekid natječaja

Natječaj se može prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u tom slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima.

7. Izuzimanje Facebooka

Facebook nije odgovoran za promociju niti ima veze s istom te ga se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Facebook ni na koji način ne sponzorira ili upravlja natječajem niti je isti ikako povezan s Facebookom. Sudionik natječaja podatke ostavlja organizatoru, a ne Facebooku.

8. Pravna nadležnost

Ugovorne stranke su suglasne da će sve eventualne međusobne sporove proizašle iz ovog Pravilnika pokušati riješiti sporazumno, a ako to nije moguće, ugovaraju nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

9. Zaštita osobnih podataka

Sudionik Natječaja prihvaća da osobne podatke koje nam dobrovoljno daje sudjelovanjem u Natječaju prikupljamo i koristimo isključivo u svrhu Natječaja, te u svrhu eventualnog slanja nagrada poštanskim putem. Osobne podatke (ime i prezime, adresu i kontakt telefon i email) štitimo sukladno svim odredbama pozitivnih propisa vezanih uz zaštitu osobnih podataka i nećemo ih ni na koji način učiniti dostupnima trećim pravnim i fizičkim osobama bez pristanka sudionika. Osobni podaci sudionika koji će biti prikupljeni u okviru nagradnog natječaja bit će dostupni članovima Uredništva koji sudjeluju u provedbi nagradnog natječaja i bit će čuvani 3 mjeseca nakon završetka Natječaja.