1. Organizator

Organizator kreativnog natječaja pod nazivom „Podijeli s nama svoju priču“ (u daljnjem tekstu “Natječaj”) su portal Bitno.net (u nastavku “Organizator”), a pokrovitelj izdavačka kuća Verbum. Natječaj se priređuje u cilju promocije Organizatora.

Organizator pridržava pravo promjene ovih pravila ukoliko se ukaže potreba.

  1. Pravo sudjelovanja

Natječaj je otvoren za sve fizičke osobe (u nastavku „Sudionici“).

Zaposlenici i članovi uže obitelji zaposlenika Organizatora te bilo koja druga osoba povezana s ovim Natječajem ne mogu sudjelovati u Natječaju. Sudionici Natječaja ne mogu biti pravne osobe.

  1. Način sudjelovanja i trajanje natječaja

Potrebno je poslati tekst dužine od 1500 o najviše 5000 znakova.

Natječaj će se održavati od 27. studenoga do 23. prosinca 2016. godine.

Tekstove možete poslati do 18. prosinca 2016. Tekstovi poslani nakon toga vremena neće biti uzeti u obzir. Tekstove je potrebno poslati na e-mail adresu: tekstovi@bitno.net. Uz tekst je potrebno navesti sljedeće podatke: ime i prezime, adresa, e-mail i broj telefona.

Tri teksta bit će odabrana prema odluci Uredništva Portala.

Pobjednike natječaja objavit ćemo 23. prosinca 2016. na portalu Bitno.net i na Facebook stranici Bitno.net.

  1. Nagrade

Sudionici u ovom natječaju mogu osvojiti sljedeće nagrade:

Prva nagrada: Tri hit knjige u izdanju Verbuma: Papa Franjo: Božje je ime milosrđe, Papa Benedikt XVI.: Posljednji razgovori, Robert H. Benson: Gospodar svijeta.

Druga nagrada: Novi roman Micahela. O. Briena: Putovanje na Alphu Centauri.

Treća nagrada: Nova knjiga  Majke Terezije: Poziv na milosrđe.

Nagrade će dobitnicima biti dostavljene na adresu koju su poslali putem e-maila (tekstovi@bitno.net).

Dobitnik je suglasan da se njegov tekst objavi na portalu Bitno.net.

Dobitnik je suglasan da se objavi njegovo ime i prezime osim ako ne zatraži drugačije.

Sudionici u ovom Natječaju nemaju pravo zahtijevati drugu nagradu od onih koje su navedene u ovim pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Organizatora natječaja prema dobitniku. Ukoliko se dobitnik ne javi 30 dana nakon završetka natječaja, gubi pravo na nagradu.

  1. Diskvalifikacija

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike za vrijeme trajanja natječaja, u sljedećim slučajevima:

– ako sudionik prekrši ova pravila.

– ako tekst sudionika nije u skladu s temom Natječaja,

– ako je ponašanje sudionika uvredljivog ili vulgarnog sadržaja

– ako ponašanje sudionika na bilo koji način omaložava tuđa vjerska ili politička uvjerenja,

  1. Prekid natječaja

Natječaj se može prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u tom slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima.

  1. Izuzimanje Facebooka

Facebook nije odgovoran za promociju niti ima veze s istom te ga se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Facebook ni na koji način ne sponzorira ili upravlja natječajem niti je isti ikako povezan s Facebookom. Sudionik natječaja podatke ostavlja organizatoru, a ne Facebooku.

  1. Pravna nadležnost

Ugovorne stranke su suglasne da će sve eventualne međusobne sporove proizašle iz ovog Pravilnika pokušati riješiti sporazumno, a ako to nije moguće, ugovaraju nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.