Pismo

OTVORENO PISMO SUDIONIKA 10. OBITELJSKE ŠKOLE RIJEČKE METROPOLIJE

g. Ivi Josipoviću, predsjedniku Republike Hrvatske,
g. Josipu Leki, predsjedniku Hrvatskog sabora,
g. Zoranu Milanoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske,

Nas, 220 roditelja s 248 djece i mladih različitih dobnih skupina iz sedam biskupija okupljenih na jubilarnoj 10. Obiteljskoj školi Riječke metropolije u Malinskoj na otoku Krku od 16. – 18. studenoga 2012. obrađivali smo temu „Obitelj, mladi i seksualnost. Moralni stavovi i vrednote u obiteljskom životu“. Cilj škole je bio kroz stručna predavanja i tematske radionice posvijestiti važnost obitelji u odgoju djece i mladih za zdravu spolnost.

Na obiteljske i roditeljske škole dolazimo kako bi unapređivali svoja roditeljska znanja i vještine ne samo zbog dobrobiti svoje vlastite djece nego i one u lokalnim zajednicama iz kojih dolazimo. Mnogi od nas, a osobito voditelji, predstavnici su pedagoške, psihološke, medicinske, filozofske, teološke i drugih struka.

Ovogodišnja tema izabrana je slijedom najava uvođenja novog programa Zdravstvenog odgoja, a zbog iznimnog interesa za tu aktualnu temu, na ovoj obiteljskoj školi osim sudionika iz Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije, sudjelovali su i predstavnici obiteljskih zajednica iz Međimurske i Šibensko-kninske županije te Grada Zagreba.

Budući da je Kurikulum zdravstvenog odgoja nakon početka školske godine 2012/2013, mimo uobičajene procedure, uveden u odgojno-obrazovni sustav, iskoristili smo ovu prigodu da se pobliže informiramo o načinu uvođenja i njegovom sadržaju. Ovakav način uvođenja doživljavamo kao uvredu našeg razuma, a dio sadržaja nas vrijeđa kao roditelje.

Obraćamo vam se duboko zabrinuti i povrijeđeni izjavama državnih dužnosnika, a poglavito ministra Željka Jovanovića i ravnatelja Agencije za odgoj i obrazovanje Vinka Filipovića, koje nas kao roditelje diskreditiraju, a kao građansku većinu diskriminiraju.

Naime, svjesni smo da živimo u vremenu u kojemu nam urušavanje moralnih vrijednosti, okrutna trka za profitom i teška gospodarska situacija u hrvatskom društvu uvelike otežava našu roditeljsku ulogu. Umjesto da nam, u skladu s načelom supsidijarnosti, društvo i nadležne institucije pomažu u ostvarivanju naše roditeljske uloge i u brizi za cjelovito zdravlje naše djece, doživljavamo omalovažavanje i marginaliziranje. Uz to, uskraćuje nam se Ustavom zajamčeno pravo da samostalno odlučujemo o odgoju svoje djece. Naša prvotna i glavna odgojiteljska uloga nije nešto što nam država udjeljuje, već to imamo samim time što smo roditelji pa ju je država dužna zakonski uvažiti i štititi u zajedničkom cilju odgoja cjelovitih, zdravih, moralnih i odgovornih osoba. Ne samo da nam to jamči Ustav RH (čl. 63 st. 1) već i brojne međunarodne konvencije i deklaracije, kojih je Republika Hrvatska potpisnica, poput Opće deklaracije o pravima čovjeka (čl. 26, st. 3) i Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Protokol 1., čl. 2.) u kojoj izrijekom stoji: ‘U obavljanju svojih funkcija povezanih s obrazovanjem i poučavanjem država će poštovati pravo roditelja da osiguraju obrazovanje i poučavanje u skladu sa svojim vjerskim i filozofskim uvjerenjima’, Povelje o temeljnim pravima Europske unije (čl. 14, st. 3.) te nedavno usvojene rezolucije Parlamentarne skupštine Vijeća Europe 1904. (2012) o pravu na slobodu izbora obrazovanja u Europi.

Nikome, baš nikome, u ovom društvo ne može biti više stalo do zdravlja naše djece nego li nama samima. Stoga, pozdravljamo napore da se poboljša zdravstvena skrb djece i provodi primjereno zdravstveno prosvjećivanje u Republici Hrvatskoj. No, to se nipošto ne smije činiti mimo nas, već u suradnji s nama, uvažavajući pri tom našu ulogu u skladu s Konvencijom o pravima djeteta (čl. 24, st. 2e).

U tom kontekstu zamjeramo i Uredu pravobraniteljice za djecu koji nije reagirao na tvrdnje MZOŠ-a iz prosinca 2008. da, usprkos provedenim znanstveno-stručnim studijama poput onih Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) iz 2002. i 2006., programi zdravstvenog odgoja nisu potrebni. Time su naša djeca bila zakinuta za vrijedne sadržaje koje bi zasigurno doprinijeli boljim zdravstvenim pokazateljima od onih iznesenih u posljednjoj studiji HZJZ-a za 2009./2010. Pridružujemo se onim roditeljima koji su velikom većinom (88,72%) izabrali program zdravstvenog odgoja Udruge GROZD i koji je dobio pozitivno vrednovanje ne samo učenika i nastavnika već i Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje u obrazovanju, a podržalo ga je 255 akademika i znanstvenika, kao i većina vjerskih zajednica.

Nadalje, naša je želja u duhu kršćanskog nauka odgajati svoju djecu za nenasilje i prihvaćanje različitosti. Osobito nam je važno odgojiti ih za poštovanje dostojanstva svake ljudske osobe kao i ljudskog života od začeća do prirodne smrti, što uključuje i poštovanje svojeg i tuđeg tijela te razvijanje kreposti čistoće i samokontrole. Očigledno je da se naše poimanje čovjeka, spolnosti i njezinih izražavanja u potpunoma razlikuje od poimanja autora naslova preporučene literature 4. modula zdravstvenog odgoja. Stoga nam je, kao takvo, apsolutno neprihvatljivo.

Ovogodišnju obiteljsku školu započeli smo u petak 16. studenoga, slaveći oslobođenje naših generala, koji su dostojanstveno podnijeli osobnu i obiteljsku žrtvu ne samo u ratu nego i u miru. Završavamo ju u nedjelju 18. studenoga upućivanjem ovoga otvorenog pisma vama, kako bi vašom žurnom odlukom naša djeca bila oslobođena od onih sadržaja programa Zdravstvenog odgoja, a naročito njegovog 4. modula, koji su posve u suprotnosti s našim uvjerenjima i stavovima. Nipošto, ne bismo željeli da naša djeca snose posljedice odugovlačenja s tom odlukom te tražimo:

– uvažavanja našega Ustavnog prava da samostalno odlučujemo o odgoju naše djece i prava na izbor programa zdravstvenog odgoja;

– trenutačnu suspenziju programa zdravstvenog odgoja, a poglavito primjene njegovog 4. modula do uvođenja i nama prihvatljivog programa;

– uvođenje programa Udruge GROZD u sve škole, kojega je u prethodnoj eksperimentalnoj provedbi odabrala većina roditelja;

– uvid u utrošak sredstava koja su bila namijenjena uvođenju programa MEMOAIDS u škole, a temeljem ugovora Ministarstva zdravstva RH i Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, malarije i tuberkuloze iz 2003. godine ($2.784.804);

– uključivanje roditeljskih udruga i inicijativa koje zastupaju naše stavove u sve buduće aktivnosti i odluke vezane uz zdravstveni i građanski odgoj naše djece.

Uz srdačne pozdrave unaprijed zahvaljujemo na uvažavanju naših traženja koji su nesumnjivo izraz volje većine roditelja u Republici Hrvatskoj.

U Malinskoj, 18. studenoga 2012.

Foto: Shutterstock.com