U Zagrebu je 4. travnja 2012. osnovana Mreža udruga civilnog društva Hoću tatu. Cilj novoosnovane mreže je povlačenje prijedloga Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji iz saborske procedure te organizirano nastupanje u javnosti i prema institucijama kako bi se ukazalo na neprihvatljivost spomenutog zakona. Ukoliko zakon ipak bude izglasan, Mreža udruga Hoću tatu udružit će se sa svim hrvatskim građanskim inicijativama, društvima, zajednicama, institucijama i pojedincima i nastaviti borbu svim demokratskim sredstvima dok se zakon ne ukine.

Naime, prema najavama ministra zdravlja prof. dr. Ranka Ostojića i ministrice socijalne politike i mladih Milanke Opačić za Mrežu udruga Hoću tatu postoji nekoliko prijepora:

 • Zakon ide u hitnu saborsku procedure i bit će izglasan na idućem zasjedanju Sabora RH, u travnju 2012., te da će stupiti na snagu već u svibnju.
 • Na mrežnoj stranici Vlade Republike Hrvatske, s danom 28. ožujka 2012., objavljen je članak pod naslovom Ministar Ostojić: Ponosan sam na Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji u kojem se ističe da se radi o jednom od najnaprednijih zakona u Europi te da se poštuje šest načela obećanih u kampanji: zamrzavanja embrija, izbora metoda, zdravlja žene i djece, pravednost, dostupnost i suradnje s nevladinim udrugama
 • Žena ima pravo na medicinski potpomognutu oplodnju bez obzira na bračni ili partnerski status.
 • Cilj je Ministarstva omogućiti dobivanje djeteta svim ženama i parovima.
 • Osim navedenoga, razni su mediji prenijeli izjavu ministra da su do sada parovi ili žene bili diskriminirani i da su morali ići na pravna i psihološka savjetovanja, što se sada ukida, i da je time ispoštovano načelo pravednosti. Na pitanje što će biti sa zamrznutim zametcima, odgovorio je da je sada navodno u Hrvatskoj zamrznuto oko tisuću embrija te da će se po novom zakonu čuvati pet godina na račun države i pet godina na račun para.

Navedene izjave prenijela je većina elektroničkih i pisani mediji u Hrvatskoj.

Što je sporno u navedenim izjavama i budućim zakonskim rješenjima ako budu izglasani?

 • Zakon ide u hitnu proceduru čime se nastoji isključiti javna rasprava!
 • Do danas (5. travnja 2012.) Prijedlog zakona (ili nacrt) nije dostupana javnosti a ministri iznose njegove pojedine dijelove. Time se manipulira javnošću!
 • Sporno je “načelo” zamrzavanja ljudskih bića te njihova nepoznata sudbina. Tko to ima pravo zamrznuti ljudsko biće i to proglasiti načelom? Zna li uopće sadašnji minister što su to načela ako zamrzavanje ljudskih bića u embrionalnoj fazi života naziva načelom?
 • Ministar navodi načelo zdravlja žene i djeteta, a dopušta dijete i zamrznuti bez istinskih znanja o posljedicama takvog zamrzavanja. Zatim, isključuje mogućnost da žena bude upoznata sa svim posljedicama koje proizlaze za njezino zdravlje i zdravlje djeteta začetog u okolnostima medicinske oplodnje (začeća)! Također isključuje pravno i psihološko savjetovanje prije postupka. Ministar je ovo savjetovanje nazvao “diskriminacija”! Pitamo se što se to krije od žena (i parova) koji žele pristupiti medicinski potpomognutoj oplodnji (začeću)? Ministar je, dakle, neznanje proglasio načelom pravednosti!
 • Načelo dostupnosti, proizlazi iz rečenoga, je načelo prema kojem svaka žena koja hoće začeti – ima na to pravo putem medicinskog začeća (oplodnje)!
 • Nadalje iz javnih istupa ministra jasno je da je u izradi zakona surađivao s udrugama! Preostaje pitanje: s kojim je to udrugama minister surađivao? Koje udruge u Hrvatskoj imaju te privilegije da ministar arbitrarno izabere baš određene udruge? Zbog čega nije bio upućen javni poziv udrugame koje žele dati svoj doprinos u javnoj raspravi? Ili se, možda, radilo o tajnoj raspravi?
 • Otac i očinstvo postaju nepotrebni. Jedino što otac treba je – dati spermu! On ostaje bez ikakve odgovornosti! Time se stvara bezočno društvo!
 • Obitelj više nije potrebna! Mogu se stvoriti nove, suvremene amazonke!
 • Nije jasno hoće li na medicinski potpomognutu oplodnju ići i plodne žene, one koje ne žele začeti dijete bez spolnog čina, tj muškarca?
 • Otvara se mogućnost da lezbijski parovi imaju djecu!
 • Ruši se načelo ravnopravnosti spolova! Žene mogu same imati djecu, a muškarcima je isto “pravo” uskraćeno!

Stoga zahtijevamo:

 • otvorenu raspravu svih društvenih slojeva i kompetentnih znanstvenika različitih znanstvenih disciplina te objašnjenja konkretnih zakonskih normi široj populaciji građana;
 • da se u Republici Hrvatskoj, kao državi s niskim natalitetom, otvori široka javna rasprava o populacijskoj politici koja će rezultirati rađanjem većeg broja zdrave djece;
 • da se prilikom donošenja svakog zakona pazi na pravo djeteta, da dijete zna tko su mu biološki otac i majka. Neznanje može rezultirati rodoskvrnućem (incestom) jer darovani genetski materijal ne prolazi evidenciju koja bi otklonila mogućnost bliske krvne veze muškog i ženskog darovatelja genetskog materijala;
 • ne smije se izgubiti potreba za muškarcem kao odgojiteljem u obiteljskoj zajednici;
 • neprihvatljivo je da svaka žena koja se smatra sposobnom imati dijete može doći u medicinsku ustanovu u kojoj se vrši predviđeni postupak i podvrći ovom postupku koji je riskantan i za njezino zdravlje, a da ju o tome nitko ne smije informirati;
 • zakonom bi se poništile pozitivne promjene koje su već u pravnom poretku Republike Hrvatske i dovelo u pitanje zaštitu pacijenata; pravni institut, koji je novost u pravnom poretku Republike Hrvatske, informativni pristanak pacijenta na postupke i procedure koje će se izvršiti na tijelu pacijenta od strane medicinskog osoblja; prijedlog zakona koji se želi uputiti u hitnu proceduru namjerava ukinuti ovaj pravni institut; informirani pristanak je iskorak u zaštiti prava pacijenata i pravna stečevina Europske Unije.
 • prijedlog zakona regulira područje koje je javnopravnog karaktera i koji će imati nesagledive posljedice privatnopravnog karaktera; norme zakona koje reguliraju medicinski potpomognutu oplodnju izravno bi derogirale norme Obiteljskog zakona i Zakona o nasljeđivanju; što proizvodi pravnu nesigurnost i izravno utječe na hrvatsko društvo u cjelini s posljedicama koje nitko ne može predvidjeti; otvaraju se nova pravna i društvena pitanja koja su do sada bila definirana (Što je to obitelj? Tko je dijete i koji su kriteriji utvrđenja? Tko je nasljednik i u kojem trenutku? Je li začeto, a nerođeno dijete nasljednik (ako se rodi živo)? Je li zametak nasljednik ako se rodi kao živo ljudsko biće i u kojem roku? Može li se osporavati krvna veza i u kojem slučaju?).

Zakon koji ruši pravni poredak

Valja istaknuti da se već iz onog što je naprijed izneseno ruše najviše vrjednote iz čl. 3. Ustava Republike Hrvatske kao što su jednakost, ravnopravnost spolova, poštivanje prava čovjeka i vladavina prava!

Također se ruše osnovna ljudska prava i temeljne slobode iz Ustava Republike Hrvatske (dalje Ustav) Europske Konvencije o zaštiti ljudskih prava i Konvencije o pravima djeteta (dalje Konvencija), kao što su:

 • Pravo na život svakog ljudskog bića (čl. 21. Ustava i čl. 6. Konvencije);
 • Jednakost svih pred zakonom (čl. 14. st. 1. Ustava);
 • Nepovredivost čovjekove slobode i osobnosti (čl. 22. st. 1. Ustava);
 • Sloboda od zlostavljanja (čl. 23. Ustava);
 • Osobita zaštita obitelji (čl. 61. Ustava);
 • Obitelji kao temeljnoj društvenoj grupi i prirodnoj sredini za dobrobit i razvoj djece (Preambula Konvencije);
 • Potreba pravne zaštite djeteta prije rođenja (Preambula Konvencije);
 • Načelo prava i dužnosti roditelja i zajedničke roditeljske odgovornosti za odgoj i razvoj djeteta (čl. 3. st. 2. i čl. 18. Konvencije);
 • Pravo na obiteljske odnose i identitet (čl. 8. Konvencije);
 • Pravo na život s roditeljima (čl. 9. Konvencije).

Stoga Mreža udruga „Hoću tatu“ poziva sve ostale udruge, društva, zajednice, građanske inicijative, političke stranke, pojedince i sve one koji žele sudjelovati u organiziranom otporu namjeravanom donošenju Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji da nam se pridruže na prikladne načine.

Za Mrežu udruga „Hoću tatu“

Mate Knezović, koordinator

Ukoliko želite kontaktirati udrugu, možete to učiniti preko ovih brojeva: 091-540 5917 ili 098-933 0792