Ususret obilježavanju Dana Caritasa Dubrovačke biskupije 24. rujna biskupijski Caritas organizira niz karitativnih akcija, a prikupljena novčana sredstva bit će namijenjena za zadovoljenje potreba povećanog broja Caritasovih korisnika. Prva akcija vezana je uz početak nove školske godine.

Biskupijski Caritas će preko župa u nedjelju, 5. rujna iza misnih slavlja ponuditi Caritasove bilježnice (format A5, bijele i bordo boje) koje na naslovnici imaju upečatljive poruke ljubavi. Svi oni koji na ovaj način žele pomoći moći će uzeti Caritasove bilježnice i donirati novčani prilog, te ponijeti sa sobom lijepe i poticajne poruke ljubavi.

„Ponudom Caritasovih bilježnica želimo među našim sugrađanima proširiti sliku o djelovanju i smislu djelovanja Caritasa. Caritas nije samo mjesto gdje se dariva odjeća i obuća koja se više ne nosi ili mjesto gdje potrebiti mogu mjesečno dobiti pomoć u hrani i higijenskim potrepštinama ili gdje mogu dobiti medicinska pomagala“, objašnjavaju iz biskupijskog Caritasa. „Caritas je puno više od toga. On je ljubav Božja koja otvara oči svakom od nas i potiče nas na kreativno djelovanje za druge s ljubavlju. To je neprestana ljubav koja nam pomaže prepoznavati razne vrste potreba bližnjih i pomagati kako možemo. Bilježnice s porukom ljubavi žele biti vidljivi poticaj i ohrabrenje svima koji ih ‘kupe’ da i sami u svojim sredinama nastave činiti djela ljubavi.“

Uplate na ovu namjenu također se mogu izvršiti na račun Caritasa Dubrovačke biskupije IBAN: HR8024070001100367971 uz naznaku “prigodna akcija – Caritasove bilježnice” .