Opasnost od zaraze koja nam prijeti u javnome okupljanju nagnala je pastire Crkve da, u brizi za dobro vjernika, donesu odluku o obustavi zajedničkoga slavljenja svetih misa. Te novonastale okolnosti potiču nas da na drukčiji način živimo crkveno zajedništvo i slavimo Dan Gospodnji. Obitelj, kao zajednica krštenika, prepoznaje se kao “Crkva u malom”, “kućna Crkva”. Stoga i ove kušnje mogu biti milosna prigoda da iznova otkrijemo ljepotu i snagu molitvenoga zajedništva u obitelji. Obitelji ujedinjenje u zajedničkoj molitvi tvore snažan vez Crkve i jedinstven oblik slavljenja Gospodina.

Hrvatski institut za liturgijski pastoral pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji priredio je tekstove Slavlja Dana Gospodnjega u obitelji u zapriječenosti sudjelovanja na misi za Četvrtu korizmenu nedjelju, 22. ožujka 2020.

Tekstovi, s glazbenim prilozima, mogu poslužiti obiteljima i pojedincima da se zajedno okupe u slušanju Božje riječi, razmatranju, molitvi i pjesmi.

Hrvatski institut za liturgijski pastoral priređivat će i objavljivati tekstove molitvenih slavlja za svetkovine i nedjelje sve dok bude na snazi odluka o obustavi slavlja mise s narodom. Institut će priređivati i druge prigodne molitvene tekstove namijenjene vjernicima za dublje življenje vjere i crkvenoga zajedništva u ovim okolnostima.

Tekstove za obiteljsko slavlje Četvrte korizmene nedjelje, 22. ožujka 2020., možete preuzeti na stranicama Hrvatskoga instituta za liturgijski pastoral.

IKA | Bitno.net