Za predsjednicu HRK izabrana je s. Lidija Bernardica Matijević, poglavarica Provincije Presvetog Srca Isusova sa sjedištem u Splitu školskih sestara franjevki Krista Kralja, a za potpredsjednika fra Miljenko Hontić, ministar Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca.

Uz predsjedništvo, izabrani su i ostali članovi Vijeća HRK: s. M. Jelena Ikić, vrhovna poglavarica Družbe sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga; s. Samuela Markanović, provincijska poglavarica Marijinih sestara Čudotvorne medaljice; fra Milan Krišto, ministar Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda i o. Sebastian Šujević, provincijal Hrvatske pokrajine Družbe Isusove.