Martirologij

Četvrta sjednica Komisije HBK i BK BiH za hrvatski martirologij održana je pod predsjedanjem gospićko-senjskog biskupa Mile Bogovića u subotu 17. ožujka u prostorijama zgrade Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu. Glavna tema bila je priprava Međunarodnoga znanstvenog skupa na temu: “Hrvatski mučenici iz vremena komunističke vladavine”.

Međunarodni znanstveni skup održat će se 25. i 26. travnja u prostorijama Hrvatske biskupske konferencije (Ksaverska cesta 12 A) pod pokroviteljstvom biskupskih konferencija Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Prihvaćen je prijedlog Josipa Jurčevića da se pozove predstavnika iz Vijeća Europe. Organizator je Komisija HBK i BK BiH uz suradnju Hrvatskog instituta za povijest i Instituta za društvena istraživanja “Dr. Ivo Pilar”. Skup je otvorenog je tipa, tj. poslat će se pozivnice, ali moći će sudjelovati i oni bez pozivnica. Program Skupa ima šest tematskih cjelina: Korijeni komunističkih progona i sustav represije (dr. Josip Jurčević i dr. Jure Krišto, dr. Miroslav Akmadža); Zakonske osnove i mogućnosti istraživanja zločina i žrtava: u Hrvatskoj (mr. Tomislav Jonjić), Bosni i Hercegovini (dr. Mile Lasić) i Sloveniji (dr. Mitja Ferenc); Ured za pronalaženje, obilježavanje i održavanje grobova žrtava komunističkih zločina nakon drugog svjetskog rata (dr. Tomislav Anić). Žrtve i mučenici Drugoga svjetskog rata i poraća : u Hrvatskoj (dr. Vladimir Geiger) i Bosni i Hercegovini (mons. dr. Tomo Vukšić); Žrtve i mučenici po nad/biskupijama i redovničkim zajednicama (postojeća literatura i njezina kvaliteta, arhivska građa, svjedočanstva, popisi žrtava i masovnih grobišta, tragovi mučeništva, perspektive za temeljitiji rad, što bi trebalo učiniti s državne i crkvene strane); Rezultati i planovi postojećih Postulatura i Vicepostulatura za proglašenje mučeništva i Smisao i načini čuvanja memorije mučeništva i mučenika (mons. dr. Mile Bogović) i zaključci Skupa.

Na sjednici je prihvaćen prijedlog predsjednika Komisije za održavanje paralelne izložbe na temu simpozija. Svaka biskupija, redovnička zajednica koja ima izvješće i svaka vice/postulatura trebaju donijeti organizatoru literaturu za izvješće koja će biti izložena na posebnom stoliću. Svoj stol imat će Hrvatski institut za povijest i Memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata koji će svoja izdanja ponuditi po povoljnoj cijeni. Oveći stol bit će potreban za opću literaturu na temu Skupa, zatim za literaturu koja je nastala u hrvatskoj emigraciji (priređuje Ante Beljo). Predloženo je da se organizacija izložbe povjeri Hrvatskom katoličkom sveučilištu s time da ono po zatvaranju izložbe izloženo dobije na dar. Time bi se utemeljila knjižnica potrebna za daljnje proučavanje žrtava komunističkog režima a bila bi korisna za potrebe studija povijesti na Sveučilištu i za potrebe eventualnog Instituta koji se preporučuje na tom Sveučilištu. Istaknuto mjesto na izložbi dat će se knjizi don Ante Bakovića “Hrvatski martirologij XX. stoljeća”. Preporučuje se također popratna izložba o ubijenima o kojima se piše u knjizi.

Predsjednik Komisije HBK i BK BiH za hrvatski martirologij je izvijestio članove o inicijativi za osnivanje biskupijskih povjerenstava za Hrvatski martirologij u svakoj biskupiji na prostoru dviju biskupskih konferencija (HBK i BK BiH). Prijedlog je sada u postupku.
Članovi Komisije pozdravili su taj prijedlog i rado će se svi uključiti da povjerenstva što prije prorade. Jedino tako može se računati da će se u ovo vrijeme dobiti željena svjedočanstva o tragovima mučeništva u vrijeme komunističkog režima.

Predsjednik je također izvijestio Komisiju o dvama sastancima koje je imao s predstavnicima hrvatskih ustanova koje se bave tematikom simpozija. Predviđen je sastanak ravnatelja tih ustanova i Predsjednika Komisije s rektorom Hrvatskog katoličkog sveučilišta u vidu stvaranja zajedničkog koordinacijskog tijela koje bi pomagalo da se u planiranju istraživanja vodi brigu o ključnim temama za razumijevanje stradanja u vrijeme komunističke vlasti.

Tiskovna konferencija bit će 23. travnja u 10.30 sati a vodit će je članovi Organizacijskog odbora. (ika/bitno.net)