Hrvatsko katoličko liječničko društvo (HKLD) koje okuplja više od 2700 visokoobrazovanih zdravstvenih djelatnika s nemalim brojem sveučilišnih nastavnika zaposlenih u zdravstvu Republike Hrvatske prepoznaje potrebu i načelno podupire uvođenje zdravstvenog odgoja u školski program.

Istovremeno izražava svoje neslaganje zbog medicinske i znanstvene neutemeljenosti te manipulacija sadržanih u predloženom nacionalnom kurikulumu zdravstvenog odgoja, koje je izradilo Povjerenstvo Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje.

HKLD smatra da je u izradi i provođenju kurikuluma zdravstvenog odgoja neophodno poštovati neprijeporne stručno-medicinske i znanstvene činjenice o razvitku ljudske osobe kao složenom međudjelovanju genetskog potencijala i okolišnih čimbenika te neophodnosti usporednog fizičkog, mentalnog i emocionalnog razvitka i sazrijevanja. Sa žaljenjem zaključuje da program zdravstvenog odgoja utemeljen na objavljenom kurikulumu navedeno ne poštuje u potpunosti.

HKLD podsjeća na neke javnozdravstvene činjenice: Hrvatska ima jednu od najnižih stopa maloljetničkih trudnoća u Europi, dob stupanja u spolne odnose je među najvišima u Europi, vrlo je niska učestalost HIV/AIDS infekcije, niska je učestalost spolno-prenosivih bolesti, a 12 % djece rođeno je izvan braka.

HKLD ističe da se u predloženom kurikulumu ne poštuje okvir koji je postavljen relevantnim međunarodnim smjernicama u području spolnog odgoja, u kojima se navodi da je potrebno državnu edukaciju o spolnom odgoju staviti u lokalni civilizacijsko-svjetonazorski kontekst te u nju uključiti roditelje i vjerske zajednice.

U modulu koji se bavi spolnim odgojem, spolnost je prikazana samo na tjelesnoj/tehničkoj razini, izvučena izvan cjeline ljudske osobnosti, koju čine jedinstvo tijela, osjećaja, intelekta, razuma, duhovnosti, odgovornosti, ljubavi i savjesti. Ako se već djeci programom daje uvid u različite oblike spolne orijentacije, potrebno je onda i iznijeti znanstvene činjenice o s njima povezanim zdravstvenim ishodima i rizicima, smatra HKLD.

Upozorava također da su dijelovi kurikuluma sadržajno neujednačeni, iznose se medicinske neistine, a neki nastavni sadržaji umjesto na nepristranim stručnim i medicinskim spoznajama utemeljeni su na proizvoljnim pretpostavkama, odnosno ideološkoj podlozi stranoj kršćanskoj antropologiji.

Glede literature, predloženi kurikulum zdravstvenog odgoja je u potpunosti neprimjeren: stručne literature je za većinu područja vrlo malo, a znanstvenih radova gotovo uopće nema.

HKLD tvrdi da je za očekivati da će provedba ovako zamišljenog modula „Spolna/rodna ravnopravnost i spolno odgovorno ponašanje” dovesti do prerane seksualizacije djece s neizvjesnim ishodima u području reproduktivnog i mentalnog zdravlja te spolnih bolesti, što potvrđuju i iskustva nekih zemalja gdje se program slične vrste provodi već dulji niz godina.

Na temelju svega navedenog, HKLD smatra da je predloženi kurikulum zdravstvenog odgoja stručno-medicinski manjkav, nedorečen i neprimjeren te ga treba revidirati uzimajući u obzir širu stručnu i društvenu demokratsku raspravu, koja je dosadašnjim pristupom nadležnih tijela i resornog ministra potpuno izostala. (ika/bitno.net)