“Prema našim spoznajama u “slučajevima” u kojima su sudjelovale Katarina Dvornik, dr. med., specijalizantica ginekologije DZ Splitsko-dalmatinske županije te Ana Dukić, magistra farmacije, vlasnica ljekarne u Dugom Ratu priziv savjesti nije uzrokovao trajne posljedice za zdravlje niti ugrozio život pacijenata. Smatramo kako su u skladu sa svojim vjerskim uvjerenjima postupile ispravno i pružamo im punu potporu”, stoji u izjavi HKLD koju je potpisao predsjednik HKLD Franjo Turalija.

U izjavi se podsjeća da u zakonu o liječništvu Repubike Hrvatske, među ostalim piše: “Radi svojih etičkih, vjerskih ili moralnih nazora, odnosno uvjerenja liječnik se ima pravo pozvati na priziv savjesti te odbiti provođenje dijagnostike, liječenja i rehabilitacije pacijenta, ako se to ne kosi s pravilima struke te ako time ne uzrokuje trajne posljedice za zdravlje ili ne ugrozi život pacijenta. O svojoj odluci mora pravodobno izvijestiti pacijenta te ga uputiti drugom liječniku iste struke”.

[facebook]Želiš li i dalje biti na izvoru istinitih informacija – klikni like[/facebook]

A prema Kodeksu medicinske etike i deontologije “liječnik ima pravo na priziv savjesti, ako time ne uzrokuje trajne posljedice za zdravlje ili ne ugrozi život pacijenta”. (ika/bitno.net)