Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava (HHO), najpoznatija i najuglednija udruga za zaštitu, promicanje i razvoj ljudskih prava izdala je danas priopćenje u kojem oštro osuđuje nametnuto uvođenje Zdravstvenog odgoja te ističe da je Vlada RH time povrijedila čitav niz međunarodnih pravnih akata. Izjavu prenosimo u cijelosti:

Hrvatski helsinški odbor (HHO) sa zabrinutošću prati rasprave u javnosti vezane uz ponuđeni predmet zdravstvenog odgoja artikuliranom kroz Curriculum zdravstvenog odgoja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Upozoravamo da je uvođenjem zdravstvenog odgoja putem ovog Curriculuma, Vlada RH povrijedila međunarodne pravne akte koje je postavila međunarodna zajednica, poučena gorkim iskustvom pokušaja totalitarnih režima da roditeljima putem škole otmu i (pre)odgoje djecu, a djeci oblikuju mišljenje u skladu sa svojim „znanstvenim“ dostignućima. To su između ostalih:

1. Članak 26. Opće deklaracije o ljudskim pravima UN-a

„(…) 3. Roditelji imaju pravo prvenstva u izboru obrazovanja za svoju djecu.“

2. Čl. 2. Prvog protokola Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda: „Nikome neće biti uskraćeno pravo na obrazovanje. U obavljanju svojih funkcija povezanih s odgojem i poučavanjem država će poštovati pravo roditelja da osiguraju odgoj i poučavanje u skladu sa svojim vjerskim filozofskim uvjerenjima.“

3. Rezoluciju 1904 (2012) Vijeća Europe od 4. listopada 2012. g. o pravu na

slobodu izbora u obrazovanju u Europi (“The right to freedom of choice in

education in Europe”) – rezolucija se poziva na čl. 2. Prvog protokola (v. ad 2)

4. Konvenciju o pravima djeteta

a) čl. 29/1. „Države ugovornice suglasne su da će djetetovo obrazovanje biti usmjereno k: (a) potpunom i cjelovitom razvoju djetetove osobnosti…“;

b) čl. 14. Pravo djeteta na slobodu misli, savjesti i vjere;

c) čl. 18. „1. Države stranke učinit će sve što je u njihovoj moći u primjeni načela zajedničke roditeljske odgovornosti za odgoj i razvoj djeteta.

Roditelji ili zakonski skrbnici snose najveću odgovornost za odgoj i razvoj djeteta. Dobrobit djeteta mora biti njihova temeljna briga.

5. Ugovor Između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture

Čl. 1.„1. Republika Hrvatska, u svjetlu načela o vjerskoj slobodi, poštuje temeljno pravo roditelja na vjerski odgoj djece, te se obvezuje da će, u sklopu školskoga plana i programa i u skladu s voljom roditelja ili skrbnika, jamčiti nastavu katoličkoga vjeronauka u svim javnim osnovnim i srednjim školama i u predškolskim ustanovama, kao obveznoga predmeta za one koji ga izaberu, pod istim uvjetima pod kojima se izvodi nastava ostalih obveznih predmeta.

2. Odgojno-obrazovni sustav u javnim predškolskim ustanovama i školama, uključujući i visoka učilišta, uzimat će u obzir vrijednosti kršćanske etike.„

Uz međunarodne akte, koji se moraju provoditi temeljem principa pacta sunt servanda, jednostranim nametanjem odgojnog modela kroz sporni Curriculum, Vlada i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta prekršili su i Ustav RH i to čl. 64.:

„1.Roditelji … imaju pravo i slobodu da samostalno odlučuju o odgoju djece.

2. Roditelji su odgovorni osigurati pravo djetetu na potpun i skladan razvoj njegove osobnosti“

Kao i Obiteljski zakon u kojem se u u čl. 93. navodi kako:

1. „Roditelji imaju dužnost i pravo odgajati dijete kao slobodnu, humanu, domoljubnu, moralnu, marljivu, osjećajnu i odgovornu osobu, poštujući načela ravnopravnosti spolova, kako bi bila pripremljena za skladan obiteljski i društveni život s pozitivnim odnosom prema prirodi.

2. Odgoj djeteta mora biti u skladu s njegovom dobi i zrelosti, te s pravom djeteta na slobodu savjesti, vjerskog i drugog uvjerenja.“

Izvršni Odbor (IO) HHO-a smatra kako je Vlada RH, preko Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, prekršila sve principe djelovanja demokratskog društva u svijetu uskraćujući roditeljima njihovo temeljno ljudsko pravo da upravo oni imaju glavnu riječ kada je u pitanju odgoj njihove djece. Vlada je iz rasprave i odlučivanja o ovako važnoj materiji isključila i političke stranke, kao i civilno društvo, odbacujući time dijalog utemeljen na načelu audiatur et altera pars.

Sam Curriculum, prema izjavi za RTL gospodina Vinka Filipovića, ravnatelja agencija za odgoj i obrazovanje, rađen je „konspirativno, u najvećoj tajnosti“, kao da se radi o projektu nove nuklearne bombe, a ne o projektu odgoja i obrazovanja nekoliko stotina tisuća mladih hrvatskih građana.

S obzirom na činjenicu da velika većina hrvatskih građana jesu vjernici, što je potvrđeno i rezultatima prošlogodišnjeg popisa stanovništva na kojem se 93% hrvatskih građana izjasnilo kao pripadnici vjerskih zajednica, te da dio samog predmeta duboko zadire u svjetonazorska i moralna pitanja, Vlada je bila dužna pitati za mišljenje i uključiti u raspravu i predstavnike tih društvenih skupina, kao i brojnih nevladinih udruga za ljudska prava.

Sve vodeće vjerske zajednice, kako one kršćanske (Katolička crkva, Srpska pravoslavna crkva, reformirane i protestantske crkve i dr.), tako i Islamska vjerska zajednica, jasno su se i javno suprotstavile, kako metodi donošenja ovog programa, tako i njenom sadržaju, smatrajući da se u četvrtom modulu vrijeđaju i ponižavaju stajališta vjerskog svjetonazora njihovih članova. Konačno, isti takav stav o spornom modelu promišljanja spolnosti, ali ne samo spolnosti, imaju predstavnici tih vjerskih zajednica u cijelom svijetu. Nedopustivo je dakle i uvredljivo da se teret mržnje, kako vlasti, tako i medija sruši na pleća „srednjovjekovnih stavova katoličke crkve“ budući se na taj način svih 93% religioznih građana RH proglašava srednjovjekovnim mračnjacima. Takva retorika potiče na mržnju i predstavlja napad na najveći dio hrvatskih građana.

Zastrašujuće je bilo proteklih dana čitati, slušati i gledati medijsko stigmatiziranje svih onih koji se ne slažu s Vladinim projektom. Vlast i njezine medijske transmisije svoje teze o obrazovnom programu potkrepljuju argumentom da je ponuđeni obrazovni koncept utemeljen na znanosti. Isti takav argument od gotovo istih „autora i društvenih protagonista“ o svjetonazoru utemeljenom na znanosti slušali smo u vrijeme komunističke diktature, kada je cijela nastava morala biti prožeta neupitnom marksističkom „znanošću“, od matematike, do predvojničke obuke.

Do koje mjere smo bili svjedoci medijskog manipuliranja vidi se i iz činjenice da je Katolička crkva preko Hrvatske biskupske konferencije bila prisiljena po crkvama dijeliti svoje letke, s obzirom da niti jedan medij nije htio objaviti integralno pismo biskupa, ali su ga uredno napadali.

HHO-u su se obratili brojni pojedinci, roditelji, nastavnici i drugi građani koji smatraju da su ovakvim ponuđenim konceptom zdravstvenog odgoja u četvrtom modulu ugrožena njihova ljudska prava a pogotovo njihovo pravo da žive rade i djeluju u skladu sa svojom savješću i svjetonazorom. Upozoravamo građane, ali i Vladu RH, u čijem ponašanju iz dana u dan sve više prepoznajemo rudimente netolerantne agresivnosti, da u svijetu i u Republici Hrvatskoj još uvijek vrijedi sveti princip prava na prigovor savjesti. Kao što se nekada moglo regulirati vojni rok bez oružja, kao što vojnik ne mora izvršiti naredbu protivnu svojoj savjesti, kao što liječnik ne mora izvršiti abortus ako se protivi njegovoj savjesti, tako i nastavnici imaju pravo odbiti podučavati učenike na način suprotan njihovoj savjesti. Konačno, roditelji imaju pravo, ali i svetu dužnost, ne dopustiti da bilo tko vlastite svjetonazore nameće njihovoj djeci. Nitko, ni škola, ni roditelji, ni crkve, nemaju pravo nametati djeci one stavove koji će povrijediti njihovu intimu.

Netočna je i tvrdnja da se ovaj projekt temelji na znanstvenim činjenicama i struci. Već sama metodologija donošenja ovog Curriculuma protivna je temeljnoj metodi znanosti, a to je otvorenost i dijalog različitih načina mišljenja, u pokušaju da se dođe do jedinstvenog stajališta o svim ponuđenim temama. Tek na temelju tako dobivenog zajedničkog stajališta trebalo je krenuti u izradu konkretnog nastavnog programa i predložiti konkretne predstavnike struke koji bi to predavali.

IO HHO-a drži kako je bilo potrebno usvojiti realnost sredine kojoj se program nudi i krenuti prvo s pilot projektom, a ne svakodnevno slušati prijeteće izjave ministra Jovanovića, koji se na isti način odnosi prema svemu što nije u skladu s njegovim osobnim stajalištem: od ocjena o prestarim akademicima u HAZU, o mediokriterima koji se protive njegovoj reformi sveučilišta, itd.

Ne ulazeći u sadržaj ponuđenog Curriculuma niti u stavove biskupskog pisma, IO HHO-a poziva Vladu RH da privremeno obustavi započeti projekt. Mislimo da je u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske neosporno potreban jedinstveni predmet zdravstvenog odgoja. Međutim, sadržaj tog predmeta, u dijelu u kojem on obuhvaća teme koje zadiru u pitanje svjetonazora (vjerskog), a većina građana deklarirala se vjernicima, smatramo da sporni modul mora biti rezultat suradnje prvenstveno obrazovnih i zdravstvenih stručnjaka, roditelja, predstavnika vjerskih zajednica, škola i nevladinih udruga, čija je osnovna dužnost pomagati roditeljima u odgoju djece, a ne u vladanju savjestima i intimom djece. U protivnom, smatramo da će Hrvatska krenuti putem nove i vrlo štetne idejne konfrontacije, s nesagledivim posljedicama za već naglašeno polarizirano hrvatsko društvo.