Novu kapelu na Kamenitim vratima blagoslovio je zagrebački pomoćni biskup mons. Mijo Gorski u utorak 4. listopada tijekom misnog slavlja. Na slavlju su koncelebrirali preč. Vladimir Magić, župnik Župe sv. Marka na Gornjem gradu i rektor Akademske crkve sv. Katarine i vlč. Tomislav Hačko, pastoralni pomoćnik u Župi sv. Marka, objavio je Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije.

Na početku misnog slavlja biskup Gorski poškropio je oltar, vjernike i zidove čime je prostor trajno posvećen za liturgijska slavlja.

U prigodnoj homiliji biskup Gorski istaknuo je da je čovjek zapravo živo prebivalište Božje i da svaki vjernik po krštenju postaje živi Božji hram. “Kad smo krišteni i kad smo oslobođeni svih posljedica mučnih grijeha koje nazivamo istočni grijeh, mi smo živo Božje prebivališe na zemlji, živi Božji hram. I kad govorimo da čuvamo krsnu milost onda zapravo želimo reći da tu Božju blizinu, prisutnost koja je po krštenju u nas ušla trebamo sačuvati tijekom svojeg zemaljskog života. Onda kad ne uspijemo Bog nam obnavlja tu milost u sakramentu pokore, a i onda kad smo slabi obnavljamo tu milost u euharistiji koju slavimo u hramu Božjem i hranimo se euharistijom, snagom koja nam ponovno jača naš duh i oslobađa nas od lakih grijeha, posvećuje nas da budemo živo Božje prebivalište na zemlji.”

Biskup Gorski naglasio je da dok se grade i popravljaju crkve, građevine, vjenici uvijek trebaju biti svjesni najvažnije crkve. “To smo mi, koji se neprestano moramo obnavljati i popravljati svojim kajanjem i Božjim sakramentima koje nam je dao milošću koja dolazi odozgor. I kada to tako činimo onda će nam i srce biti mirno i čisto, onda će nam odnosi biti zdravi i dobri i onda će naše crkve i građevine biti obnovljene.”

Na kraju propovijedi propovjednik je istaknuo poveznicu između dva mjesta, svetišta Majke Božje od Kamenitih vrata i nove kapele, Marije i Krista te je pozvao okupljene da nova kapela uistinu “bude mjesto blagoslova, zajedništva, radosti i rasta u Gospodinu svih koji se ovdje budu sastajali.”

Domaći župnik preč. Vladimir Magić na kraju misnog slavlja dao je kratki povijesni pregled svetišta na Kamenitim vratima te je zahvalio svima koji su na bilo koji način sudjelovali u podizanju kapele, a osobito onima koji nakon izgradnje kapele nastavljaju svoj rad na obnovi župne crkve sv. Marka.

Budući da se župna crkva sv. Marka ev. trenutno nalazi u obnovi (zbog oštećenja nastalih u potresima 22. ožujka i 29. prosinca 2020.), sva liturgijska slavlja slave se od 4. listopada 2022. u kapeli na Kamenitim vratima (Kamenita 2a).