Radnici tvrtke „Graditelj svratišta d.o.o.“ iz Zagreba počeli su 24. kolovoza 2020. postavljati skele u lađi barokne crkve sv. Franje Ksaverskoga u Zagrebu (1748. ‒ 1752.), oštećene u potresu 22. ožujka ove godine. Te skele će ‒ osim za kasnije radove na cjelokupnoj sanaciji crkve ‒ služiti i za radove uklanjanja, podupiranja i imobilizacije oštećenih dijelova zgrade, objavljeno je na stranicama Franjevaca trećoredaca glagoljaša.

Radovi podupiranja, imobilizacije i drugi osigurat će uvjete za spomenutu sanaciju crkve radi njezine zaštite od jačih potresa.

U pripremnim radovima tijekom lipnja i srpnja, prema smjernicama Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, velikim su OSB pločama obloženi barokni oltari, nepomični inventar i pod crkve, kako bi ih se zaštitilo u slučaju novih potresa i u nastavku radova na obnovi.

Crkvene klupe iznesene su još poslije Uskrsa. Također, demontirane su i u poseban prostor smještene velike orgulje koje su se nalazile na zidu glavnoga pročelja koji se zbog potresa počeo odvajati od uzdužnih zidova crkve. Demontirani su i ispovjedaonica, unutrašnja ulazna vrata i veliki središnji luster. Tako je prostor crkvene lađe pripremljen za postavljanje skelâ.

Liturgijska slavlja neće se moći održavati u crkvi ni nakon postavljanja skelâ jer će one ispuniti cijeli prostor crkvene lađe. Održavat će se tek kada crkva bude u cijelosti sanirana i obnovljena. Do tada će se za život i potrebe župe i samostana koristiti „Dvorana biskupa Srećka“ koja se nalazi uz crkvu.