Prema podacima koje je Državno izborno povjerenstvo (DIP) objavilo na svojim internetskim stranicama, za ustavnu definiciju braka kao zajednicu žene i muškarca izjasnila se većina birača u gotovo svim županijama, dok su tek u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji prevladali birači koji su bili “protiv”.

Najviše birača glasovalo je “za” u Vukovarsko-srijemskoj županiji 80,79 posto.

U jedanaest županija za se odlučilo više od 70 posto glasača, Brodsko-posavskoj županiji (79,80), Ličko-senjska (79,50), Dubrovačko-neretvanska (77,11), Splitsko-dalmatinska (77,69), Požeško-slavonska (78,85), Zadarska (75,72), Virovitičko-podravska (74,47), Šibensko-kninska (74,14), Krapinsko zagorska (71,70), Osječko-baranjska (71,20) i Bjelovarsko-bilogorska (70,21).

Više od 60 posto birača glasovalo je “za” u pet županija, a to su Zagrebačka (69,82), Karlovačka (68,73), Koprivničko-križevačka (68,61), Sisačko-moslavačka (68,55) i Varaždinska (61,49).

Referendum prolazi i u Gradu Zagrebu gdje se 55,90 posto birača izjasnilo “za” i u Međimurskoj županiji gdje je “za” bilo 54,42 posto birača.

Tek u dvije županije većina birača bila je protiv, a to su Istarska (58,23 posto) i Primorsko-goranska (53,30 posto).

Od nešto više od 8000 birača koji su glasali u inozemstvu njih 73,33 posto izjasnilo se “za”. Prema nepotpunim službenim rezultatima najviše je potpore opcija ‘za’ dobila u Australiji sa 91,32%, BiH 96 posto, te Kanadi sa 92,09 posto.

‘Protiv’ su glasali Japan i Indija, sa 100 posto glasova, te Finska sa 91,3 posto.

Bitno.net