‘Eutanazija i potpomognuto samoubojstvo ne smije biti medicinski tretman’

U Zagrebu je od 3. do 5. svibnja održan redoviti sastanak Upravnog odbora  Europske federacije katoličkih liječničkih društava  (FEAMC,   franc. Federation Europeenne des Associations de Medecins Catholiques)

FEAMC

Hrvatsko katoličko liječničko društvo (HKLD) je drugi put nakon sastanka održanog u Zagrebu 1997.g. bilo domaćin i organizator ovog važnog  sastanka koji se svake godine  održava u drugoj državi, članici FEAMC-a. Na sastanku se okupljaju uvaženi predstavnici  iz dvadesetak europskih nacionalnih društava i stručnjaci iz područja medicinske etike.

Jedna od glavnih tema sastanka UO FEAMC-a bila je rasprava o Dokumentu Vijeća Europe o pitanjima vezanima uz kraj ljudskog života (Council of Europe,”Working Document on End of Life”), koji je upućen na javnu raspravu u veljači 2013.g. Tajnik Povjerenstva za bioetiku Vijeća Europe, gospodin Laurence Lwoff produžio je rok za podnošenje primjedbi do 7. svibnja kako bi članovi FEAMC-a mogli poslati komentare na sadržaj Dokumenta. U Dokumentu su razrađeni različiti aspekti problema, definirane su i preporučene općenite smjernice postupanja s osobama pri kraju života. Posebno se ističe da “eutanazija i potpomognuto samoubojstvo ne smiju biti definirani kao medicinski tretman”. Rasprava je protekla u duhu konstruktivnog dijaloga s osvrtom na pojedine nedorečene segmente Dokumenta. Predsjednik FEAMC-a je uputio objedinjene nadopune i prijedloge Povjerenstvu za bioetiku Vijeća Europe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na sastanku su jednoglasno izabrani potpredsjednici FEAMC-a: dr. Bernard Ars (Belgija), dr. Vincenzo Deffilipis (Italija) i prof.dr.sc. Jasenka Markeljević (Hrvatska). Usvojen je prijedlog dr. Vincenza Defillipisa da se sljedeći sastanak Upravnog odbora FEAMC-a održi u Bariju u Italiji u listopadu 2013. godine.

Bitno.net


Objavljeno: 13. svibnja 2013.

Možda vam se svidi