Voditeljica Obiteljskog savjetovališta Dubrovačke biskupije i klinička psihologinja Silvia Sokal Gojavić imenovana je biskupijskom povjerenicom za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba Dubrovačke biskupije, objavljeno je na biskupijskim mrežnim stranicama.

Dubrovački biskup mons. Mate Uzinić imenovao je biskupijsku povjerenicu sukladno Smjernicama za osnivanje Metropolitanskog ureda za zaštitu maloljetnih i ranjivih osoba i imenovanje biskupijskih povjerenika za zaštitu maloljetnih i ranjivih osoba Hrvatske biskupske konferencije.

Biskupijska povjerenica će predlagati inicijative, također i edukacijske naravi, za podizanje svijesti u pogledu zaštite maloljetnika i ranjivih osoba kod svećenika, članova ustanova posvećenog života, djelatnika ureda i savjetodavnih tijela crkvene vlasti na razini biskupije, kao i nositelja raznih pastoralnih biskupijskih službi i ostalih djelatnika u pastoralu, evangelizaciji, odgoju i obrazovanju na području biskupije.

Također je ovlaštena za područje Dubrovačke biskupije primati dojave o mogućim slučajevima povrede zaštite maloljetnika i ranjivih osoba, saslušati dojavitelje i žrtve, obraditi zaprimljene dojave u skladu s kanonskim zakonodavstvom i mjerodavnim Smjernicama Hrvatske biskupske konferencije, osobito pritom pazeći na zaštitu žrtve. Također je dužna o svemu obavijestiti dijecezanskog biskupa te pokrenuti zakonitu suradnju s nadležnim civilnim vlastima, u skladu s civilnim propisima, kanonskim zakonodavstvom i Smjernicama HBK.

Sjedište povjerenice je u prostorijama Obiteljskog savjetovališta Dubrovačke biskupije, Liechtensteinov put 22, 20 000 Dubrovnik. Moguće žrtve ili njezini zakonski skrbnici ili treće osobe mogu se javiti telefonski na broj mobitela 091 – 323- 3905, ili na e-mail: obiteljsko.savjetovaliste@dubrovacka-biskupija.hr.

Radno vrijeme povjerenice u Obiteljskom savjetovalištu je od ponedjeljka do petka od 8 do 12 sati, osim utorka kada se radi od 15 do 19 sati.