Dbk

Zbog velikog interesa javnosti nakon članaka objavljenog na jednom portalu o poslovanju tvrtki u vlasništvu Dubrovačke biskupije, Dubrovačka biskupija smatra za potrebno izići u javnost sa slijedećim priopćenjem:

1. Dubrovačka biskupija je imala poslovne odnose s tvrtkom Midia Investments SA iz Lugana, Švicarska te je imala i još uvijek ima poslovne odnose s tvrtkom Midia Investments d.o.o. iz Zagreba. Dubrovačka biskupija je, naime, koristila kredit odobren od strane Midia Investments SA iz Lugana u iznosu od cca. 3,4 mil € (ne 16 mil €). Isti je, naknadno, u svojstvu kreditora preuzela tvrtka Midia Investments d.o.o. iz Zagreba. Spomenuti kredit je iskorišten za određene projekte koje je Dubrovačka biskupija imala u planu realizirati i koje je realizirala. Za osiguranje urednog povrata kredita bila je uknjižena hipoteka na objekt bivšeg samostana sv. Klare, koja je nedugo nakon uknjižbe brisana iz zemljišnika.

2. Dubrovačka biskupija i Midia Investments d.o.o. (uključujući i bilo koju od članica koje čine Midia Group) nemaju trenutno nikakvih međusobnih potraživanja niti dugovanja, a što znači da su izmirene sve obveze koje je temeljem kredita Dubrovačka biskupija imala prema članicama Midia Group.

3. Ni jedna od članica Midia Group trenutno nema uknjiženih hipoteka na imovinu Dubrovačke biskupije, ni na imovini pravnih osoba koji su s njom u povezanom odnosu.

4. Dubrovačka biskupija trenutno ima poslovni odnos samo s tvrtkom Midia Investments d.o.o. iz Zagreba, s kojom ima zaključen ugovor o poslovnoj suradnji na samo jednom projektu gradnje u neposrednoj blizini Dubrovnika, a u kojem su prava i obveze svake od ugovornih strana vrlo jasno ugovorno definirani. Spomenuti ugovor bi se trebao realizirati u razdoblju od narednih nekoliko godina.

5. Dubrovačka biskupija nikad nije bila povezana s poslovnim aktivnostima vezanim uz izgradnju i poslovanje dubrovačke javne garaže.

6. Dubrovačka biskupija u svom vlasništvu ima dosta nekretnina koje su joj nakon demokratskih promjena vraćene u dosta lošem stanju. Da bi ih mogla obnoviti i upravljati s njima dobro i u skladu sa zakonom, a od toga imati financijsku korist potrebnu za financiranje pastoralnih aktivnosti, karitativnu pomoć onima koji su potrebni, uzdržavanje klera i drugih službenika, kao i za uredno izmirenje kreditnih obveza koje je bila prisiljena uzeti za njihovu obnovu, osnovala je nekoliko tvrtki u svom 100%-nom vlasništvu, a to su: Benfortuna d.o.o. Dubrovnik koja upravlja objektima u sklopu bivšeg samostana Sveta Klara; Otok d.o.o. Dubrovnik koji se brine za upravljanje nekretninama na području otoka Mljeta, osobito samostana Svete Marije i Pokora d.o.o. Dubrovnik koja trenutno nije poslovno aktivna.

7. U vlasništvu spomenutih tvrtki koje su s Dubrovačkom biskupijom u povezanom odnosu postoje još slijedeće tvrtke: Visia Centrum d.o.o. Dubrovnik (50 % u vlasništvu Benfortuna d.o.o. + 1,5% u vlasništvu s Dubrovačkom biskupijom povezane fizičke osobe, a ostalo su privatni investitori) i Imprimis Adria d.o.o. Zagreb (100% u vlasništvu Pokora d.o.o.).

8. Biozon d. o. o. je bio u vlasništvu Pokore d. o. o., a tim i posredno Dubrovačke biskupije, i nad njim je zbog poslovnog neuspjeha otvoren stečajni postupak. Ostali poslovni subjekti navedeni u članku nam nisu poznati, kao što nam nije poznato niti njihovo poslovanje.

9. Sveučilište u vlasništvu gospodina Miomira Žužula, kao ni bilo koja s njim povezana pravna ili fizička osoba, ne djeluje u prostorima u vlasništvu Dubrovačke biskupije, kao ni u prostorima u vlasništvu s njom povezanih pravnih osoba.

10. Ostale insinuacije i navode, kao i imena koja se spominju u članku, nemamo potrebu komentirati.