Biskup u pismu ističe:

“Vlada Republike Hrvatske stavila je u postupak Prijedlog zakona o medicinski pomognutoj oplodnji. U njemu predlagatelj pristupa ljudskom začeću, braku i obitelji na način koji je u pojedinim bitnim sastavnicama sporan s pravnog i moralnog stanovišta, oslanja se više na mišljenje određenih skupina u hrvatskom društvu nego onih građana, čiji su stavovi utemeljeni na znanstvenim činjenicama i dokumentima međunarodne zajednice o ljudskim pravima. Budući da taj Prijedlog zakona dotiče temeljna pitanja ljudskog života, prava i dostojanstva ljudske osobe, braka i obitelji, smatram da se svatko od nas po svojoj građanskoj svijesti i kršćanskoj savjesti treba aktivno uključiti u raspravu te zahtijevati da oni javni dužnosnici koji su izabrani voljom građana donose zakone koji služe općem dobru.

Pozivam svećenike da na svetkovinu Pedesetnice – Duhova, 27. svibnja, pri završetku svake mise s narodom ukratko upoznaju vjernike sa Zahtjevom Prezbiterskog vijeća naše biskupije i predsjednika crkvenih udruga nositeljima zakonodavne i izvršne vlasti u Republici Hrvatskoj te im pomognu razumjeti stavove prema ljudskom začeću koji proizlaze iz naravnog zakona, važnijih dokumenata međunarodne zajednice te kršćanskih moralnih zasada, kako bi ih i sami usvojili i zastupali. Svećenici će nastojati tekst Zahtjeva uručiti saborskim zastupnicima s njihova područja. Pored toga pozivam da se na svetkovinu Duhova na svakoj misi moli za poštivanje ljudskog života u Hrvatskoj, za svjetlo Duha Svetoga u savjestima nositelja javne izvršne i zakonodavne vlasti kako bi donosili pravedne zakone i promicali ono što je za dobro svih građana, da pruže svaku potporu braku između muškarca i žene te obitelji kao ustanovi ljubavi i temeljnoj stanici društva. Samostanske zajednice, voditelji crkvenih udruga i vjeroučitelji pronaći će mogućnost da u predvečerje Duhova ili u neko drugo vrijeme organiziraju molitveno bdjenje za navedene nakane te u svojim životnim i radnim sredinama svjedoče evanđeoske stavove o ljudskom životu, braku i obitelji. Neka Isusova Majka kao s apostolima u dvorani posljednje večere moli s nama za dragocjeno dobro ljudskog života”. (ika/bitno.net)