Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima po prorocima. Heb 1, 1

U Postanku, Isus je potomak i rod žene koji će zmiji satirati glavu.

U Izlasku, On je pashalno janje koje je žrtvovano.

U Levitskom zakoniku, On je veliki svećenik, oltar i žrtveno janje.

U Brojevima, On ide pred narodom, obdan u stupu od oblaka, a obnoć u stupu od ognja.

U Ponovljenom zakonu, On je prorok.

U Jošui, On je vođa vojske Jahvine

U Sucima, On je naš sudac i zakonodavac.

U Ruti, On je naš skrbnik.

U Samuelu, On je potomak i sin Davidov.

U Kraljevima i ljetopisima, On je naš kralj koji vlada.

U Ezri, On je graditelj zidina.

U Nehemiji, Isus je naš obnovitelj.

U Tobiji, On je donositelj novog života.

U Juditi, On je naša slabost pretvorena u pobjedi.

U Esteri, On je naš odvjetnik.

U Makabejcima, On je vođa i mučenik koji umire radi Božjeg zakona.

U Jobu, Isus je izbavitelj živi.

U Psalmima, On je naš pastir.

U Mudrim izrekama, On je mudrost Božja.

U Propovjedniku, On je naša nada u uskrsnuće.

U Pjesmi nad pjesmama, On je naš ljubljeni zaručnik.

U Mudrosti, On je misao Božja.

U Sirahu, On je naša sigurnost.

U Izaiji, On je trpeći sluga

U Jeremiji, On je izdanak pravedni.

U Tužaljkama, On je prorok koji nas oplakuje.

U Baruhu, On je milosrđe vječnoga Boga.

U Ezekielu, On je onaj koji vlada.

U Danijelu, On je četvrti čovjek, sličan sinu Božjemu, u užarenoj peći.

U Hošei, On je vjeran zaručnik.

U Joelu, On je onaj koji krsti Duhom svetim i vatrom.

U Amosu, On uspostavlja pravdu.

U Obadiji, On je izbavitelj moćni.

U Joni, On je Božji poslanik.

U Miheju, On je onaj koji će izaći iz Betlehema i koji će vladati Izraelom.

U Nahumu, On je okrilje u dan nevolje.

U Habakuku, On je Bog, moj Spasitelj.

U Sefaniji, On je Kralj Izraela.

U Hagaju, On je pečatnjak izabrani.

U Zahariji, On je kralj koji jaši na magarcu, na magaretu, mladetu magaričinu.

U Malahiji, Isus je sunce pravednosti.

…konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu. Njega postavi baštinikom svega; Njega po kome sazda svjetove. Heb 1, 2-3

I Riječ tijelom postade i nastani se među nama. Iv 1, 14

Car ga je htio popisati, Anđeli su ga slavili, pastiri su mu se poklonili, zvijezda ga je najavila, mudraci su ga tražili, Herod ga nije mogao ubiti, farizeji ga nisu u zamku mogli uhvatiti, demoni su pred njim umuknuli. Trpio je da bi nam iscijelio rane; umro je da bismo mi živjeli.

Na iznenađenju svima i na zaprepaštenje svijetu i đavlu, ustanovio je Crkvu za koju je rekao da vrata paklena neće nadvladati.

Neron ga nije mogao uništiti, zločinci i revolucije ga nisu mogli ušutkati, New Age, ateizam i suvremene ideologije ga ne mogu i neće zamijeniti!

Svijet ga ne razumije, vojske ga ne mogu pobijediti, znanstvenici ga ne mogu objasniti, filozofi ga ne mogu odgonetnuti, pjesnici ga ne mogu otpjevati, umjetnici ga ne mogu oslikati.

Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Mt 11, 25

Sretan i blagoslovljen Božić!

Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima po prorocima. Heb 1, 1

U Postanku, Isus je potomak i rod žene koji…

Objavljuje Don Damir StojićPetak, 25. prosinca 2020.