Izrael

Muslimanska zajednica ne prihvaća “nikakve napade na Al-Aqsa džamiju”, rekao je glavni tajnik OIC-a Ekmeleddin Ihsanoglu 18. srpnja u Džedi u Saudijskoj Arabiji. Već i sama prisutnost Izraela u Jeruzalemu je “protuzakonita”. Džamija u starom dijelu grada i pripadajuća Kupola nad stijenom spadaju među najsvetija mjesta islama.

Glavni tajnik Organizacije, koja okuplja 57 većinski islamskih zemalja, usprotivio se izraelskim pretenzijama za područjem današnje džamije i muslimanskog svetišta, na čijem je mjestu u antici stajao židovski hram. Izraelski državni odvjetnik Yehuda Weinstein, kako izvješćuju izraelski mediji, izjavio je da je Brdo hrama dio teritorija Izraela, pa se stoga i ondje moraju primjenjivati izraelski zakoni, kako glede arheoloških i građevinskih aktivnosti, tako i glede planiranja.

Ihsanoglu je pozvao veleposlanike država članica OIC-a da pri UNESCO-u odmah “poduzmu sve što je u njihovoj moći kako bi se okončali izraelski napadi na vjerska i kulturna mjesta u zaposjednutom Jeruzalemu”. Izjave poput Weinsteinovih utiru put za daljnje napade. Prema međunarodnom pravu “izraelsko prisustvo uz svetu Al-Aqsa džamiju i u svetom gradu Jeruzalemu samo je po sebi nedopušteno i protuzakonito ” te mora prestati. (ika/bitno.net)