Ambrosio

Obradovala me Europska godina: pitanje aktivnog starenja i međunaraštajne solidarnosti dobra je prigoda da se razmisli o sadašnjosti i budućnosti našega društva – kazao je dopredsjednik biskup Gianni Ambrosio te se posebno osvrnuo na obitelj kao društveno blago. Obitelj je polazna točka u sučeljavanju ne samo s demografskom nego i društvenom krizom. Smatram da Europska unija i njezine članice moraju služiti obitelji i imati odvažnosti podržati je kao socijalnog subjekta, jedino će se tako naša društva moći u cijelosti okoristi obiteljskim prinosom odnosima, solidarnosti i programskom zanosu. Jer obitelj je temeljni okvir za njegu osobe i dijeljenje potreba, materijalnih i nematerijalnih, a ona je osnovna mreža solidarnosti na koju se društvo može osloniti – ustvrdio je biskup Ambrosio.

Stoga obveza da se vrjednuje obitelji – dodao je biskup – ne proizlazi iz nakane da se brani baštinu tradicije, nego iz uvjerenja da je obitelj jamac budućnosti za naša društva. Kad govorim o obitelji, mislim na obitelj otvorenu životu, utemeljenu na braku između muškarca i žene: to je vlastiti identitet obitelji kao ‘mjesta’ gdje se uče i odgajaju međunaraštajni odnosi i solidarnost. Budućnost se naših društava ne može zamisliti bez jake potpore obitelji, u kojoj raste i dozrijeva osoba i u kojoj se osoba vrjednuje i istodobno se poziva da prihvati odgovornosti i obveze – istaknuo je biskup dodajući:
Nijedna druga vrsta odnosa ne može se jednačiti s obitelji. Ako bi se obitelji oduzela njezina središnja uloga i ako bi joj se onemogućilo da obavlja svoju zadaću, cjelokupni bi društveni odnosi postali lomljivi jer u obitelji se stvara ozračje povjerenja, suradnje i uzajamnosti. U tom ozračju mogu se razvijati osobne i društvene krjeposti – ustvrdio je biskup Ambrosio.

Osvrćući se na demografsku krizu koja je zahvatila Europu, rekao je da se s njom valja sučeliti podupirući obitelji da mogu rađati i odgajati muškarce i žene koji će se brinuti za opće dobro. Apsolutno je potrebno povećati stopu plodnosti, imajući u vidiku i doprinos useljenika. I podaci koji se odnose na vrijednosti također jasno govore da Europljani žele djecu: politike Europske unije moraju pridonijeti ostvarenju neispunjenih građanskih težnji. Znamo da su u nekim državama ostvareni dobri pomaci u odstranjivanju zaprjeka prokreaciji. Riječ je o pothvatima na području poreznih politika u korist obitelji, stvaranju struktura za potporu djeci, mjerama čiji je cilj uskladiti radni i obiteljski život – kazao je biskup.

U ovom kontekstu, istaknuo bih važnost tjednog odmora, naročito za obitelji, za duhovni život njezinih članova i za ljudske odnose, bilo u obitelji bilo s rođacima i prijateljima, a zajednički nedjeljni odmor ima temeljnu važnost. Organizacije iz raznih društvenih okvira svoje su snage ujedinile s Europskim savezom za nedjelju da se pravno uredi nedjeljni odmor. Potrebne su ozbiljne mjere za priznavanje vrijednosti obiteljske njege djece i starijih osoba. To je već učinjeno u nekim nacionalnim kontekstima, bar u nekim okvirima. Europska unija može pridonijeti razmjeni dobrih iskustava te da se promiču potvrđeni i djelotvorni pothvati u korist obitelji. Može, osim toga, poticati istraživanja za promicanje obiteljske politike, što je nužno za postizanje strateških ciljeva „Europa 2020“. Društveno-gospodarski razvoj, na nacionalnoj i općoj europskoj razini, zahtijeva da se obitelj prizna istinskim društvenim subjektom – zaključio je biskup Ambrosio. (rv/bitno.net)