Novi apostolski nuncij u Irskoj mons. Charles Brown prošle je nedjelje prvi put slavio svetu misu u dublinskoj katedrali, to je i inače njegov prvi javni nastup nakon predavanja vjerodajnica irskom predsjedniku u četvrtak 16. veljače.

Nuncij

Nuncija je u katedrali primio i pozdravio dublinski nadbiskup Diarmuid Martin, koji mu je izrazio svoju potporu. Želimo zajedno raditi u izgradnji različite i poniznije Crkve za sutrašnju Irsku – kazao je nadbiskup Martin. Nuncij Brown objasnio je da se nalazi u dublinskoj prvostolnici kao Amerikanac, potomak irskih muškaraca i žena, koji su s ovoga otoka otišli, nemajući ništa osim blaga djedovske katoličke vjere koju su mi prenijeli – kazao je nuncij.
Prije no što je imenovan nuncijem u Irskoj, mons. Brown je od 1994. godine radio pri Zboru za nauk vjere, a Papa ga je 6. siječnja imenovao nuncijem. Nuncij je u propovijedi podsjetio na dugogodišnju suradnju s Papom, te i na to da se Sveti Otac vrlo sablaznio i zaprepastio kad je saznao za tragediju zlostavljanja maloljetnika od članova klera i redovničkih družbi.
Od samog početka Papa je bio nepopustljiv i odlučan uvesti promjene koje će Crkvi omogućiti učinkovitije sučeljavanje sa svima koji zlorabe povjerenje, te da se pobrine za dužnu potporu žrtvama – istaknuo je nuncij Brown. Papa je bio odlučan i dosljedan, a mogu vam jamčiti da će i nadalje biti takav – rekao je nuncij vjernicima i dodao:
Grijesi njezinih članova ranili su Crkvu – ustvrdio je nuncij komentirajući nedjeljno evanđelje o Isusovu ozdravljenju uzete osobe. Kao što grijeh stvara neku vrstu duhovne uzetosti, korjenito pomanjkanje duhovne energije, odnosno milosti, i u mnogim se crkvenim sredinama može pojaviti duhovna uzetost, kada se čini da je ponestalo duhovne energije, izgubio se zanos i ohladio liturgijski život. Da bi se doskočilo toj uzetosti neophodno je približiti se Kristu da nas ozdravi, prije svega u sakramentu Euharistije – ustvrdio je nuncij.
Očitovavši svoje zadovoljstvo što će predstavljati Svetoga Oca na Euharistijskom kongresu, koji se u lipnju održava u Dublinu, nuncij je rekao: „Uvjeren sam da Gospodin priprema nešto veličanstveno za Crkvu. A njegova stvarna prisutnost u Euharistiji može izliječiti naše duhovne uzetosti, ispuniti nas svjetlom i radošću, dati smisao našim životima i pripremiti nas za život budućega svijeta – zaključio je apostolski nuncij.(rv/bitno.net)