Stoga, ako ste isprobali drugačiji stil života u prošlosti i spremni ste za nešto novo, pokušajte s krjepošću. Zauzmite stav jedne srednjoškolke koja kaže: “Da, pozornost koju mi ukazuju mladići uzrokuje da se osjećam dobro, ali svijest da sam predobra za mnoge od njih uzrokuje da se osjećam još bolje.”

Životni stil određuje sve, od toga kako ćemo se oblačiti do toga kako plešemo i kamo izlazimo petkom navečer. Odaberimo živjeti sa smislom, umjesto da budemo pasivne i stalno iznenađene ili razočarane time što ne možemo naći ljubav. Zasigurno, takav je životni stil težak. Ali čistoća je izazov da izgradimo svoj karakter i dosegnemo klasu koju dobri muškarci traže u budućoj zaručnici. I još više od toga, odricanja koja činimo sada pripremaju nas za odricanja koja kasnije mogu biti ključna za opstanak braka.

Kada nas Bog poziva da živimo na određeni način, daje nam i sredstva kojima ćemo to i ostvariti. Isus nam je ostavio sakramente pomirenja i euharistije. Ja sam se s njima upoznala u crkvi i školi, ali tada su mi se činili kao opterećujući zahtjevi i dosadni rituali. Što se tiče ispovijedi, nje sam se nasmrt plašila pa sam je izbjegavala. Na taj način samo sam bježala od milosrđa.

Cvilila sam kako je teško biti čist dok sam istovremeno odbijala koristiti dvije potpore koje mi je Bog dao. Samo uz pomoć snage koja se dobiva od svete mise i milosti koje proizlaze iz ispovijedi mogla sam započeti iznova bez osvrtanja unatrag. Nakon ispovijedi uslijedio je takav mir kakav nije pružao nijedan drugi odnos. Umjesto da bude prigoda za neugodu, sakrament je postao radosnim iskustvom. Počela sam produbljivati svoj molitveni život i započela posebne pobožnosti prema Blaženoj Djevici Mariji, Božjoj ideji kako bi trebala izgledati savršena žena.

Jedan je čovjek rekao o Mariji: “Ona je ta koju svaki muškarac voli kada voli ženu – bilo da je on toga svjestan ili ne. Ona je ono što bi svaka žena željela biti kad pogleda samu sebe. Ona je žena koju svaki muškarac ženi u svom idealu; ona je tajna želja koju svaka žena ima: da bude poštovana i zbrinuta; ona je način na koji svaka žena želi određivati poštovanje i ljubav, zbog ljepote svetosti njezina tijela i duše.1

Nakon što smo se vjenčali, moj mi je suprug dao pismo koje je napisao kao tinejdžer svojoj budućoj supruzi tko-god-ona-bude-bila. U njemu piše kako čezne za danom kada će je upoznati i kako se nada da će ona biti žena koja ima ljubavi za Djevicu Mariju.

Ako nikada nisi imala neku posebnu pobožnost prema Mariji, započni molbom da te zagovara kako bi dobila milost čistoće. Kada dobiješ tu milost, vidjet ćeš da život u čistoći nije isto što i život čistunca. To je život čiste žene koja je zaljubljena u svojega Boga i puna nade.

Kao kćerima nebeskoga Kralja, neka naša jedina želja bude ista kao ona svete Faustine: “Od danas ću se truditi za najveću moguću čistoću duše da Božje zrake odsijevaju u svoj svjetlosti. Želim biti kristal kako bih pronašla milost u njegovim očima.”2

Svakodnevna molitva Mariji

(Ne samo da nas je Marija predala Isusu nego je Isus svoju majku, Mariju, dao nama da bude našom Majkom. Nema toga straha, dubine samoće ili čežnje koju ona nije iskusila. Marija razumije potrebe mladih žena jer je i ona sama bila jedna od njih i spremna je priskočiti nam upomoć.)

Marijo, draga Kćeri Boga Oca, povjeravam ti svoju dušu. Zaštiti Božji život u mojoj duši. Ne dopusti da ga izgubim grijehom. Zaštiti moj um i moju volju tako da sve moje misli i želje budu Bogu ugodne.

Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grješnike sada i na čas smrti naše. Amen.

Marijo, draga Majko Boga Sina, povjeravam ti svoje srce. Daj da te ljubim svim svojim srcem. Daj da uvijek nastojim ljubiti svojega bližnjega. I pomozi mi da izbjegavam prijatelje koji bi me mogli udaljiti od Isusa i uvesti u grješni život.

Zdravo, Marijo…

Marijo, draga Zaručnice Duha Svetoga, povjeravam ti svoje tijelo. Daj da uvijek imam na umu da je moje tijelo hram Duha Svetoga, koji stanuje u meni. Ne daj da ikada sagriješim protiv njega ikakvim nečistim djelom, bilo sama ili s drugima.

Zdravo, Marijo…

Sv. Josipe, moli za nas!

Sv. Rafaele Arkanđele, moli za nas!

Sv. Marija Goretti, moli za nas!

Amen.

Gornji tekst je izvadak iz knjige Crystaline Evert Istinska ženstvenost. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net.


1   Fulton Sheen, The World’s First Love (San Francisco: Ignatius, 1996), str. 10.

2   Dnevnik sestre Marije Faustine Kowalske, Biblioteka Dva srca, Zagreb, 2010., str. 245.